MacBook Air (sent 2008 og midten av 2009) med SSD (Solid State Drive): Melding om filplassering ved installering av Microsoft Windows XP

Etter formatering av Boot Camp-partisjonen og kopiering av Microsoft Windows XP-filer fra DVD-platen til SSD-stasjonen (Solid State Drive) på en MacBook Air (midten av 2009) eller MacBook Air (sent 2008), kan det vises en installasjonsmelding om at asms-filen mangler.

Installereren kan bli avbrutt av en av disse meldingene:

  • "Finner ikke filen 'asms', kan ikke fortsette"
  • "Filen 'asms' på Windows XP Professional Service Pack 2 CD er nødvendig"

Slik korrigerer du dette:

  1. IKKE ta Windows DVD-platen ut av den eksterne USB-stasjonen.
  2. Slå av MacBook Air ved å holde nede På/av-knappen.
  3. Start datamaskinen, og hold nede Tilvalg-knappen.
    Datamaskinen starter og viser tre symboler, et harddisksymbol som er merket "Macintosh HD", et harddisksymbol som er merket "Windows" og et DVD-symbol som er merket "Windows."
  4. Klikk på harddisksymbolet som er merket "Windows", slik at det blir markert, og klikk deretter på pilen under symbolet.

Da skal Windows starte på nytt og fullføre installeringen som opprinnelig forventet.

Publiseringsdato: