Om innstillingen for automatisk prosessorytelse

Lær hva automatisk prosessorytelse er og hvordan den kan spare energi og batteristrøm.

Ved å angi automatisk prosessorytelse, kan datamaskinen spare strøm. Når du aktiverer den, justeres mikroprosessorens spenning, busshastighet og klokkehastighet slik at de svarer til de gjeldende kravene fra systemet. Fordelene ved dette er lengre batteritid på bærbare maskiner og færre vifter i gang på stasjonære datamaskiner på grunn av lavere driftstemperatur.

Hvis du bruker profesjonelle programmer, spill med intensiv grafikkbehandling eller andre programmer som bruker mye prosessorkraft, gir muligens ikke det automatiske alternativet for strømsparing den beste prosessorytelsen. Hvis du vet at du kommer til å kreve mye av prosessoren, kan du endre strømsparingsinnstillingen til Høyest.

Angi strømsparingsinnstilling

Angi automatisk prosessorytelse i Mac OS X v10.2, Mac OS X v10.3 og Mac OS X v10.4 og v10.5:

  1. Fra Apple ()-menyen velger du System Valg.
  2. Fra Vis-menyen velger du Strømsparing.
  3. Klikk på Valg-fanen, og velg deretter et alternativ fra lokalmenyen Prosessorytelse.

Automatisk: Mikroprosessoren endrer hastigheten etter behov.

Høyest: Mikroprosessoren kjører med høyeste hastighet.

Redusert:  Mikroprosessoren kjører med redusert hastighet.


Ovenfor: Strømsparingsinnstillinger i Mac OS X v10.2.x

Ovenfor: Strømsparingsinnstillinger i Mac OS X v10.3.x

 

Ovenfor: Strømsparingsinnstillinger i Mac OS X v10.4.x og v10.5.x

 

Publiseringsdato: