Mate ut en plate fra PowerBook G4-platestasjonen

Der er tre måter å mate ut en plate fra platestasjonen til PowerBook G4-datamaskinen på.

F12 eller medieutmatingstasten
Du kan trykke på F12-tasten, som også kalles medieutmatingstasten () og som du finner øverst til høyre på tastaturet, for å mate ut en plate fra DVD-ROM-stasjonen. Trykk på og hold inn denne tasten noen sekunder til stasjonen mater ut platen.

Omstart datamaskinen
Du kan mate ut en plate fra stasjonen ved å omstarte datamaskinen og holde nede styreflateknappen mens datamaskinen startes. Trykk på styreflateknappen til stasjonen mater ut platen.

Nødutmatingsknapp (kun original PowerBook G4)
Den originale PowerBook G4-datamaskinen har en nødutmatingsknapp. Hvis ingen andre måter å mate ut platen på virker, kan du forsøke å bruke nødutmatingsknappen. Den finnes kun på den første PowerBook G4-modellen.

  1. Kontroller at datamaskinen er slått på. Du kan ikke bruke nødutmatingsknappen hvis datamaskinen er slått av.
  2. Stikk enden av en binders inn i nødutmatingshullet (som er plassert på høyre side av stasjonsplassen).
  3. Trykk på nødutmatingsknappen.


Enkelte plater kan være forvrengt, slik at de ikke kan mates ut på vanlig måte. Sjekk om platen er forvrengt etter å ha matet den ut, og forsøk å sette inn og mate ut en CD- eller DVD-plate du vet er ok, for eksempel Apple Hardware Test CD.

Hvis du ikke lykkes i å fjerne platen fra stasjonen med noen av disse metodene, kontakter du Apple eller tar med datamaskinen til en Apple-autorisert tjenesteleverandør.

Publiseringsdato: