Om eMac eksterne porter og koblinger

Lær om eksterne porter og koblinger på eMac-datamaskinen.


Eksterne porter og koblinger på eMac-datamaskinen.

Merknad: Alle porter og koblinger som er behandlet i dette dokumentet er plassert på inndata/utdata-panelet (I/U) på høyre side av datamaskinen.

Hodetelefon

Mini hodetelefonkontakt (hodetelefoner medfølger ikke)

Hodetelefonkontakten gir nok spenning til å drive et par hodetelefoner med lav impedans. Hodetelefoner må ha en impedans som ikke er lavere enn anbefalt minimumsimpedans på 32 ohm. Hodetelefoner med lavere impedans kan brukes, men med noe dårligere effekt.

Inngående lydkontakt

Minikontakt for analog lydinngang, opptil 16-biters stereo og 44,1 kHz samplingsfrekvens.

Den eksterne lydinngangskontakten er en 3,5 mm minitelefonkontakt. Lydinngangskontakten tar imot stereosignaler på linjenivå. Den tar også en stereominiplugg-til-RCA-kabeladapter med tanke på tilkobling av stereoutstyr til datamaskinen.

USB

Totalt fem USB 1.1-kompatible porter: tre på datamaskinen (delt mellom to 12 Mbps kontrollere), to på tastaturet. Tastaturet inneolder også en USD-hub.

USB-portene har USB type A-kontakter, som har fire pinner hver.

USB-portene støtter både lavhastighets og høyhastighets dataoverføring, henholdsvis opptil 1.5 Mbiter per sekund og 12 Mbiter per sekund. Høyhastighetsoverføring krever skjermede kabler.

FireWire

To 400 Mbps FireWire-porter (IEEE 1394) ( faktisk hastighet vil variere), 8 W delt.

Når datamaskinen er slått på, gir strømpinnen en maksimal spenning på 24 V (uten last) og opptil 8 W total strømstyrke (fordelt på begge kontaktene). Ingen spenning er til stede på strømpinnene når datamaskinen er i hvilemodus eller er slått av.

eMac-datamaskinen støtter måldiskmodus (TDM).

Modem

Innebygget 56K V.90 modem. Faktisk modemhastighet lavere, hastigheten er avhengig av hastigheten på forbindelsen og andre faktorer.

Merknad: Enkelte eMac-modeller har ikke modem.

Telefonkontakten til modemet er en RJ-11-kontakt på I/U-panelet.

Modemet har følgende funksjoner:

  • Modemhastigheter opptil 56 kbps (støtter V.90 og K56Flex modemstandarder)
  • Gruppe 3 faksmodemhastigheter opptil 14.4 kbps

Modemet blir oppfattet av systemet som en seriell port som svarer på typiske AT.kommandoer. Modemet har en analog lydutgang for

overvåking av fremdriften i modemforbindelsen.

10/100 Base-T-nettverk

eMac har en innebygget 10/100 Mbps nettverksport. eMac-datamaskinen kan kobles til en nettverkskabel fra en hub, switch, eller ruter eller til en annen Macintosh-datamaskin med en krysset kabel. Den tilkoblede enheten kan være enten en 10Base-T- eller en 100Base-TX-enhet. Porten registrerer automatisk hva slags enhet som er tilkoblet.

Videoutgangsport

Mini-VGA-utgangsport (krever VGA-skjermkort). Mini-VGA-utgangsporten støtter bare bildespeiling (video mirroring). De eksterne enhetene viser et bilde som er identisk med det som vises på den innbeygde skjermen.

Den eksterne skjermen støtter bare skjermoppløsningene som er tilgjengelige på den eksterne skjermen.

Fem skjermoppløsninger er tilgjengelige:

  • 640 x 480 piksler med 138 Hz
  • 800 x 600 piksler med 112 Hz
  • 1024 x 768 piksler med 89 Hz
  • 1152 x 864 piksler med 80 Hz
  • 1280 x 960 piksler med 72 Hz


På-knapp

Denne knappen brukes til å slå datamaskinen på og av eller til å tilbakestille datamaskinen.

Publiseringsdato: