Pages: Slik legger du til linjenumre i dokumenter

Du kan legge til linjenumre i teksten i Pages ved å følge denne fremgangsmåten:

  1. Klikk utenfor hovedinnholdet i dokumentet slik at innsettingspunktet ikke er synlig.
  2. Opprett et nytt flytende tekstobjekt.
  3. Klikk på nytt utenfor hovedinnholdet i dokumentet slik at innsettingspunktet ikke er synlig.
  4. Dra tekstboksen slik at den kommer ved siden av hovedinnholdet.
  5. Endre formen på tekstboksen slik at den blir høy og smal.
  6. Skriv inn numrene du vil bruke, i tekstboksen.
  7. Marker tekstboksen.
  8. Velg Avansert fra Format-menyen, og velg deretter Flytt objekt til inndelingsmaster.

Linjenumrene du skrev inn, vises nå på alle sider (men de vil ikke gå over til andre inndelinger).

Tips: Hvis du skal bruke dette formatet senere, kan du lagre dokumentet som en mal.

Publiseringsdato: