Løse problemer med Studio Display DVI 15 tommer

Hvordan løse problemer med 15-tommers Studio Display DVI

Denne artikkelen omhandler reparasjonsprosedyrer for autoriserte tjenesteleverandører på utvalgte Apple-produkter, men vi har publisert dem i kunnskapsbasen for allmennheten av opplæringsårsaker. På nåværende tidspunkt er det få reparasjoner som kan utføres av kunder, og disse omhandles under programmet for kundeinstallerbare deler http://www.info.apple.com/installparts. Hvis du ikke er autorisert for å utføre disse prosedyrene, må du kontakte Apple (888-APL-CARE i USA) eller din lokale autoriserte tjenesteleverandør for å avtale en reparasjon.

Generelt
Symptomdiagrammet vil hjelpe deg med å diagnostisere spesifikke symptomer relatert til ditt produkt. I diagrammet er løsningene oppført med den mest sannsynlige først, så du bør prøve den første løsningen først. Undersøk om problemet vedvarer mellom hver løsning du forsøker. Hvis symptomet vedvarer, går du videre til neste løsning. Kontakt Apple teknisk support hvis du trenger ytterligere hjelp. For generelle problemløsingstips kan du gå til Justeringer-kapitlet og åpne den tilkoblede brukerhåndboken.

 

Første sjekkliste

Viktig: Mange skjermer som leveres inn til reparasjon, blir funnet å være helt i orden. Les denne sjekklisten for å unngå unødvendig utskifting av moduler og unødvendige forsinkelser. Studio Display DVI er ikke kompatibel med alle datamaskiner. Denne skjermen virker sammen med utvalgte AGP-baserte Power Mac G4-datamaskiner.

 

Kontroller tilkoblingene.

Symptomer som likner på skjermfeil, kan være forårsaket av løse kabeltilkoblinger eller et løst DVI-grafikkort i datamaskinen. Kontroller kabelkontaktene, og kontroller at det ikke er noen bøyde pinner.

Kontroller at DVI-grafikkortet er ordentlig tilkoblet i datamaskinen.

Beskytt skjermen mot statisk utlading.

For å hindre mulig skade på skjermen fra elektrostatisk utlading må du alltid koble datamaskinen til et jordet strømuttak før du kobler Studio Display DVI til datamaskinen.

Slå av skjermen eller sett den i dvale når den ikke skal brukes på en stund.

Et konstant bilde som ikke endrer seg på en LCD-skjerm over en lengre periode (omtrent 24 timer), kan etterlate seg et "spøkelsesbilde". Fjern skjermbildet ved å slå av skjermen eller sette den i dvalemodus ved hjelp av Strømsparing-kontrollpanelet. Tiden det tar å gjenopprette, avhenger av hvor lenge det opprinnelige bildet var på skjermen. Det tar normalt én til to ganger så lang tid å fjerne "spøkelsesbildet" som det tok å lage det.

Når skjermen settes i dvalemodus ved hjelp av Strømsparing, lyser strømlampen gult og bakbelysningen er av. Selv om du kan bruke en skjermsparer, vil noen skjermsparere bruke bakbelysningen og slik redusere levetiden til bakbelysningen.

 

Symptomdiagrammer-Ikke noe bilde (skjermen er svart)

Juster lysstyrken på frontpanelet (den kan være stilt for lavt).

Slå av datamaskinen og skjermen. Koble fra skjermkablene. Undersøk om det er bøyde pinner på kablene. Koble til skjermkablene igjen, og start datamaskinen og skjermen.

Hvis skjermens lysstyrke er redusert over tid, skyldes det mest sannsynlig feil ved bakbelysningen. Hvis du mistenker feil ved bakbelysningen, kontakter du Apple teknisk support.

Bytt ut DVI-grafikkortet i datamaskinen.

I USA ringer du Apple teknisk support på 800-919-2775. I Canada ringer du 800-217-9517.

 

Skjermoppløsninger-Uklart eller flimrende skjermbilde ved ulike oppløsninger

Bruk en av løsningene som er oppført som Anbefalt i Skjermer-kontrollpanelet. Merk: Noen oppløsninger fra Vis alle-listen kan gi resultater som ikke er optimale (uklarhet, svarte felter på sidene eller øverst og nederst i visningsområdet).

Du får best resultat ved å sette skjermoppløsningen til 1024 x 768 ved å bruke kontrollstripen på Skjermer-kontrollpanelet. 1024 x 768 er standardoppløsningen for Studio Display DVI.

 

Skjermfarge-Skjermfargene er ikke riktige

La skjermen varmes opp i 30 minutter.

Sjekk fargenøyaktigheten ved å bruke et kjent skrivebordsmønster eller et testmønster med helfylt farge. Åpne Skjermer-kontrollpanelet, klikk på Farge og kontroller at en passende ColorSync-profil er valgt. Klikk på Kalibrer i Farge-menyen for å endre fargekalibreringen.

Åpne Skjermer-kontrollpanelet og kontroller at Fargedybde ikke er satt til Gråtoner.

 

Fargeintensiteten varierer; stort fargeområde er ikke ensartet

For å få best resultat bør du la skjermen varmes opp i 30 minutter slik at den når best fargekvalitet. Ved visning av et stort område med én farge, kan det hende at fargen ikke vises likt i hele området. Dette kan skje hvis skjermen ikke er varmet opp.

 

Skjermlysstyrke-Skjermbildet er blekt

Juster lysstyrken på frontpanelet (den kan være stilt for lavt).

Åpne Skjermer-kontrollpanelet og klikk på Kalibrer i Farge-menyen for å endre fargekalibreringen.

Fra Skjermer-kontrollpanelet klikker du på Kalibrer i Farge-menyen og prøver å endre innstillingene for fargekalibrering.

Hvis skjermens lysstyrke er redusert over tid, skyldes det mest sannsynlig feil ved bakbelysningen. Hvis du mistenker feil ved bakbelysningen, kontakter du Apple teknisk support.

 

Fokus-Skjermbildet er uklart

Bruk Skjermer-kontrollpanelet eller kontrollstripen til å sette skjermoppløsningen til 1024 x 768.

Merk:1024 x 768 er standardoppløsningen for Studio Display DVI. Selv om du kan "forstørre" skjermbildet for å få større fonter og grafikk ved å velge en annen oppløsning, kan ikke LCD-flatskjermer endre skannehastigheten på samme måte som en CRT-skjerm kan, så noe uklarheter må forventes ved bruk av andre oppløsninger enn standardoppløsningen.

Åpne Utseende-kontrollpanelet og velg Fonter. Opphev valget av "Jevn ut alle fonter på skjermen".

 

Feilmeldinger-Feilmeldingen "Denne skjermen støttes ikke av denne versjonen av Apple Displays-programvaren"

Kontroller at datamaskinen er kompatibel. Kontroller at DVI-grafikkortet er riktig installert. (Se "Første sjekkliste" i begynnelsen av dette kapitlet.)

Installer Apple Displays-programvaren som fulgte med Studio Display DVI. Hvis du ønsker installeringsinstruksjoner, kan du bruke koblingen til brukerhåndboken i Justeringer-kapitlet.

Feilmeldingen "Denne versjonen av systemprogramvaren støttes ikke av Apple Displays-programvaren"

Hvis denne meldingen vises i installasjonsprogrammet for Apple Displays-programvaren, må du kontrollere at du valgte oppstartsharddisken i Installasjon-dialogruten.

Feillamper-Strømlampen blinker gult i gjentakende sekvenser med tre korte blink

Kontroller at det er installert riktig grafikkort.

Installer Apple Displays-programvaren som fulgte med Studio Display DVI. Hvis du ønsker installeringsinstruksjoner, kan du bruke koblingen til brukerhåndboken i Justeringer-kapitlet.

Strømlampen blinker gult i gjentakende sekvenser med to korte blink og ett langt blink

Dette symptomet angir et problem med bakbelysningen. I USA ringer du Apple teknisk support på 800-919-2775. I Canada ringer du 800-217-9517.

 

Diverse

 

Skjermen fryser

Dette symptomet oppstår ved konflikt mellom Strømsparing og et skjermsparerprogram. Slå av enten skjermsparerprogrammet eller Strømsparing, og start datamaskinen på nytt.

 

Datamaskinen slås av eller går i dvale når skjermens på/av-knapp trykkes

Skjermens på/av-knapp er forhåndsinnstilt til å slå av eller sette i dvale både skjermen og datamaskinen. Hvis du vil endre på/av-knappinnstillingen slik at den bare påvirker skjermen, åpner du Skjermer-kontrollpanelet og går til innstillingen for på/av-knapp i Valg. Klikk på skjermens på/av-knapp.

 

Endringer som gjøres i Skjermer-kontrollpanelet, påvirker ikke skjermbildet

Hvis du har mer enn én skjerm koblet til datamaskinen, må du kontrollere at kontrollpanelet viser riktig skjermnavn på tittellinjen.

Koble fra alle ytre USB-enheter, unntatt skjermen, Apple-tastaturet og musen.

Installer Apple Displays-programvaren som fulgte med Studio Display DVI. Hvis du ønsker installeringsinstruksjoner, kan du bruke koblingen til brukerhåndboken i Justeringer-kapitlet.

 

Ingen skjermmeny når lysstyrke-knappen trykkes, eller ingen strømmodusvalg i Skjermer-kontrollpanelet

Kontroller at skjermens USB-kabelkontakt er koblet til datamaskinens USB-port.

Installer Apple Displays-programvaren som fulgte med Studio Display DVI. Hvis du ønsker installeringsinstruksjoner, kan du bruke koblingen til brukerhåndboken i Justeringer-kapitlet.

Start datamaskinen på nytt.

Valg-knappen mangler i Skjermer-kontrollpanelet

Kontroller at skjermens USB-kabelkontakt er koblet til datamaskinens USB-port.

Installer systemprogramvaren på nytt.

 

Rester av skjermbilde fremdeles synlig etter at skjermbildet er endret

Hvis du lar et konstant bilde som ikke endres, være på skjermen i en lengre periode, kan det bli igjen et blekt synlig "restbilde" når skjermbildet til slutt endres.

Dette er et midlertidig symptom som ikke påvirker skjermens funksjonalitet. Fjern skjermbildet ved å slå av skjermen eller sette den i dvalemodus ved hjelp av Strømsparing-kontrollpanelet. Tiden det tar å gjenopprette, avhenger av hvor lenge det opprinnelige bildet var på skjermen. Det tar normalt én til to ganger så lang tid å fjerne "spøkelsesbildet" som det tok å lage det.

Dette problemet kan unngås ved å anbefale kunden å bruke Strømsparing-kontrollpanelet til å sette skjermen i dvale (som mørklegger skjermbildet) når den ikke er i bruk. Når skjermen settes i dvalemodus ved hjelp av Strømsparing, lyser strømlampen gult og lampene bak er av. Selv om du kan bruke en skjermsparer, vil noen skjermsparere bruke bakbelysningen og slik redusere levetiden til bakbelysningen.

Publiseringsdato: