Apple LCD-skjermer: På/av-lampen blinker

Noen Apple LCD-skjermer vil varsle deg hvis de oppdager en feiltilstand.

Hvis en av Apple LCD-skjermene oppdager en feil, vil på/av-lampen blinke i et bestemt mønster for å angi hvilken type feil det er.

kort, kort, kort Skjermen oppdager feil videoformat eller en oppløsning som ikke støttes.
Kontroller at utstyret er kompatibelt, og start datamaskinen på nytt. Hvis problemet fortsetter, tilbakestill PRAM.
kort, langt, kort Kontroller at du bruker riktig strømadapter til skjermen. Dette varselet vil bare vises på skjermer som er bygd i 2004 eller senere, og som krever en ekstern strømforsyningsenhet.
kort, kort, langt Skjermen oppdager en feil med bakbelysningen. Kontroller skjermens strømtilkoblinger, og start datamaskinen på nytt. Hvis problemet vedvarer, kontakter du Apple eller en Apple-autorisert tjenesteleverandør.
Publiseringsdato: