Apple Cinema Display i aluminium, virkemåte til på/av-lampe

Hvis du har en Apple Cinema Display i aluminium, vil lampen foran på skjermen tennes i samsvar med innstillingen til På/av-knapp på skjermen på Valg-fanen på Skjerm-panelet i Systemvalg. Tabellen nedenfor viser hvordan lampen fungerer når du velger følgende innstillinger for på/av-knappen:

"slås skjermen på eller av"
  • På når datamaskinen er av
  • Av når datamaskinen er på
  • På når datamaskinen er i dvalemodus
"settes maskinen i dvale eller vekkes"
  • På når datamaskinen er av
  • Av når datamaskinen er på
  • Pulserer når datamaskinen er i dvalemodus
"skjer det ingen ting"
  • På når datamaskinen er av
  • Av når datamaskinen er på
  • Pulserer når datamaskinen er i dvalemodus
Publiseringsdato: