Kalibrere Apple Cinema HD Display for fargenøyaktighet

I Mac OS X er Skjermkalibreringsassistent tilgjengelig for å hjelpe deg med å kalibrere skjermen i samsvar med dine behov.

Fargene du ser på en skjerm, kan endres av mange faktorer, som omgivelseslys, skjermens plassering og skjermens vinkel. Hvis du arbeider med områder med lyst grått eller hvitt på skjermen og legger merke til en svak rosa eller annen fargetone på Cinema HD Display (23-tommers DVI) som er koblet til en Apple-datamaskin, kan du prøve følgende trinn:

  1. Oppgrader til Mac OS X 10.3.6 eller senere, noe som forbedrer ColorSync-kalibrering for Cinema HD Display (23-tommers DVI)-skjermer.
  2. Hvis du må justere den etter å ha oppdatert til Mac OS X 10.3.6, bruker du Skjermkalibreringsassistent, som er tilgjengelig i Mac OS X, til å justere skjermen slik at hvitpunktet passer bedre til dine spesifikke behov. Det kan være lurt å kjøre Skjermkalibreringsassistent flere ganger i løpet av de første ukene med bruk for å sikre optimal kalibrering av skjermen.
  3. Hvis disse trinnene ikke forbedrer skjermen, kontakter du Apple ved å ringe telefonnummeret som er oppført i Innkurv-materialet.

Fremgangsmåten for oppretting av den tilpassede skjermprofilen varierer, avhengig av hvilket operativsystem du bruker:

Bruke Skjermkalibreringsassistent i Mac OS X:

  1. Velg Systemvalg fra Apple-menyen.
  2. Klikk på Skjermer.
  3. Klikk på Farge-fanen.
  4. Klikk på Kalibrer-knappen.
  5. Merk av for Ekspertmodus.
  6. Følg instruksjonene, og lagre den tilpassede profilen når du er ferdig.

Bruke administrasjonsverktøyet i Windows:

Slå opp i dokumentasjonen til ditt spesifikke OS og skjermkort for å finne informasjon om ICM (Image Color Management) og endring av skjermprofiler. Mange skjermkort inkluderer verktøy som gir funksjonalitet tilsvarende Skjermkalibreringsassistent i Mac OS X.

Publiseringsdato: