LCD-skjermer: Hvordan deaktivere knappkontroll

Knappkontrollen som brukes til å slå på Apple LCD-skjermer kan deaktiveres for å unngå at skjermen slås på eller av ved et uhell.

Denne prosedyren virker for disse skjermene:

 • Apple Studio Display 15
 • Apple Studio Display 17 (LCD)
 • Apple Cinema HD Display
 • Apple Cinema Display (20-tommers)

Mac OS X

  1. Trykk på og hold nede Kommando- og Skift-tastene, og hold dem nede mens du utfører trinn 2.
  2. Berør knappen på venstre side av skjermen for å åpne Skjermer-panelet i Systemvalg. (Du kan også åpne Systemvalg fra Apple-menyen og så velge Skjermer mens du fremdeles holder nede Kommando- og Skift-tastene.)
  3. Slipp Kommando- og Skift-tastene.
  4. Klikk på Valg-fanen mens Skjermer-valgpanelet er åpent.
  5. Klikk på avkrysningsruten "aktiver skjermknapp" for å slå bryterfunksjonen av eller på.
  6. Lukk Systemvalg.


Mac OS 9

  1. Trykk på og hold nede Kommando- og Skift-tastene, og hold dem nede mens du utfører trinn 2.
  2. Berør knappen på venstre side av skjermen for å åpne Skjermer-kontrollpanelet. (Du kan også åpne Skjermer-kontrollpanelet fra Apple-menyen mens du fremdeles holder nede Kommando- og Skift-tastene.)
  3. Slipp Kommando- og Skift-tastene.
  4. Klikk på Valg mens Skjermer-kontrollpanelet er åpent.
  5. Klikk på avkrysningsruten "aktiver skjermknapp" for å slå bryterfunksjonen av eller på.
  6. Lukk Skjermer-kontrollpanelet.
Publiseringsdato: