Mac OS X: "Ukjent feil -2147352480" ved brenning av CD-R-, CD-RW- eller DVD-R-medier

Lær hvordan du løser problemer med underflytbeskyttelsen ("Ukjent feil -2147352480") ved brenning av plater. Dette dokumentet gjelder Mac OS X 10.2 eller nyere.

Prøv disse tipsene:

 • Angi en brennehastighet som er lavere enn maksimale hastigheten som er angitt for den optiske stasjonen.
 • Avslutt åpne programmer som du ikke bruker. Åpne programmer er markert med en hvit sirkel i Dock i Leopard og med en trekant i Tiger og eldre versjoner av Mac OS X. 
 • Når en brenneøkt har startet, må du ikke flytte, skumpe borti eller utsette datamaskinen for vibrasjoner.
 • Ikke sett etiketter på tomme plater før brenning.
 • Bruk tomme plater som er beregnet for brennehastigheten til stasjonen, eller vurder å bruke et annet mediemerke.
 • Se "Faktorer som påvirker skriving til eller lesing fra optiske medier".

Datamaskinen kan også nyte godt av å få installert ekstra hukommelse (RAM) eller et systemgrensesnitt med større båndbredde til brennerenheten (f.eks. SCSI).

Du kan også vurdere å få den optiske medieenheten testet av en Apple-autorisert tjenesteleverandør.

Konsoll-verktøyet eller loggen kan vise:

"-2147352480 = 0x80020060 = kDRBurnUnderrunErr = Enheten har tømt bufferen uten at det finnes beskyttelse mot dette"

Problemer med lite diskplass eller ledig hukommelse kan føre til dette. Dette er noen symptomer som peker på at det kan være årsaken:<

 • Problemene oppstår som oftest i brenneprosessen.
 • Den mislykkede brenningen etterlater som oftest en plate med deler av dataene, og platen kan ikke brukes på nytt.

Den fysiske årsaken til problemene kan føre til brennefeil og kan noen ganger identifiseres:

 • Når problemet som oftest inntreffer på begynnelsen av brenneprosessen.
 • Når den mislykkede brenneøkten som oftest etterlater et urørt medium som er klart til å brennes (det er fremdeles tomt).
 • Når brenningen starter, men en ekstern hendelse avbryter økten.

 

Publiseringsdato: