iMac: Slik installerer du en firmware-oppdatering for iMac.

Følgende opplysninger ligger i Les meg-filene for alle firmware-oppdateringer for iMac.

Merknad: Når du har oppgradert firmware, tilbakestilles parameter-RAM (PRAM), og det kan hende at du må tilbakestille noen av iMac-innstillingene dine. Det kan hende at du for eksempel må velge startdisk på nytt i kontrollpanelet for startdisk. Du finner flere opplysninger i hjelpen til Mac OS.

Følgende opplysninger ligger i Les meg-filen for alle firmware-oppdateringer for iMac. På enkelte iMac-modeller må du bruke en binders som er rettet ut, eller noe lignende, for å komme til avbruddsknappen som sitter i fordypningen for kontakter på høyre side av iMac.

  1. Dobbeltklikk på symbolet for iMac firmware-oppdatering.
  2. Les instruksjonene på skjermen, og følg dem nøye.
  3. For en /A-konfigurasjon vises en melding som sier at iMacs firmware må oppdateres.


  4. For alle andre konfigurasjoner vises en melding som sier at du må slå av datamaskinen og stikke enden av en binders som er rettet ut, i hullet til "Programmer's button". Følg trinnene 5 til 9 for å fullføre oppdateringen.
  5. Klikk på Slå av i dialogboksen for å slå av datamaskinen.
  6. Åpne portdekslet på høyre side av iMac og stikk enden av en binders som er rettet ut, i hullet for "Programmer's button". Det er det nedre av de to hullene for knapper.
  7. Mens du fortsatt holder bindersen i hullet trykker du på strømknappen og slipper den, på iMac eller på Apple USB-tastaturet for å start iMac.
  8. Når du hører en langt tonesignal, tar du ut bindersen. En framdriftsindikator vises nederst i skjermbildet mens oppdateringen pågår.
  9. Hvis oppdateringen var vellykket, vises en melding etter at iMac har startet, som sier at firmware er oppdatert. Klikk på OK.


Hvis det vises en melding som sier at oppdateringen ikke var vellykket, går du tilbake til trinn 1 og starter oppdateringen på nytt.

Feilkontroll før installering

Flere forutsetninger må oppfylles før en firmware-oppdatering kan utføres. Unnlatelse av å oppfylle forutsetningene vil føre til en rekke feiltilstander, og dialogbokser med resultatene blir vist på skjermen.

 • Hvis oppdatererfilen er flyttet bort fra mappen som inneholder installeringsprogrammet for oppdateringen.
 • Hvis oppdateringsprogrammet brukes på en annen datamaskin enn en iMac.
 • Hvis det oppstår en Mac OS-feil #123
 • Hvis volumet er låst
 • Hvis firmware ikke gjenkjennes
 • Hvis harddisken ikke har ledig plass


Hvis oppdatererfilen for iMac Firmware 3.0 ikke finnes, vil følgende melding vises. Brukeren får valget mellom å søke etter oppdatererfilen eller å avbryte oppdatereren.
Hvis oppdatereren for iMac brukes på en annen datamaskin enn en iMac, vises følgende dialogboks.
Hvis det oppstår en Mac OS-feil, vises følgende dialogboks. Dette er en generisk plassholderfeilmelding som er reservert for en hvilken som helst Mac OS-feil.
Hvis volumet som skal oppdateres, er låst, vises følgende dialogboks. (Den vanligste årsaken til låst volum er oppstart fra en CD-plate. Du må starte fra harddisken.)
Hvis firmware på iMac ikke gjenkjennes, utføres ikke oppdateringen og følgende melding vises.
Hvis Macintosh-harddisken har for lite plass, utføres ikke oppdateringen og følgende melding blir vist. Det bør være omtrent 2,5 MB ledig plass på harddisken for at firmware-oppdateringen skal installeres riktig.
Forhold som kan føre til at oppdateringsprogrammet for iMac-firmware ikke virker

Det finnes andre forhold som kan være årsak til at oppdateringsprogrammet ikke virker.

 • Hvis det oppstår strømbrudd under oppdateringen, kan start-ROM bli ødelagt for godt.
 • Hvis en /A-konfigurasjon startes på nytt ved en feiltakelse og med bruk av en binders, fullføres ikke oppdateringen. Strømmen må frakobles i 15 sekunder før oppdatering forsøkes på nytt.

Merknad: Kommandolinjen for Open Firmware brukes ikke ved denne firmware-oppdateringen. Alle forsøk på å oppdatere iMacs firmware ved bruk av kommandolinjemodus, kan føre til at start-ROM blir ødelagt. Endring av iMacs Open Firmware ved bruk av kommandolinjemodus, støttes ikke og eventuell skade på prosessorkortet dekkes muligens ikke av garantien.

Slik finner du ut om et system allerede er oppdatert

Installeringsprogrammet for firmware-oppdatering undersøker om oppdatering er nødvendig før det foretar installeringen, og det viser en dialogboks hvis oppdateringen ikke er nødvendig. Hvis du er usikker på om datamaskinen er oppdatert, kan du ganske enkelt kjøre installeringsprogrammet. Installeringsprogrammet forteller deg om firmware er oppdatert.

Du kan også bruke Apple Systemprofil versjon 2.1.2 eller en nyere versjon til å finne ut hvilken versjon av start-ROM som er installert. Når du har startet Apple Systemprofil, klikker du på fanen Systemprofil og deretter på visningstrekanten ved siden av "Production Information".

Publiseringsdato: