Mac 101: TextEdit

TextEdit er et allsidig tekstbehandlingsprogram som følger med OS X. Finn ut mer om redigeringsverktøyene i det og de forskjellige filformatene det støtter.

Ved hjelp av TextEdit kan du opprette alle typer tekstdokumenter. Det inneholder verktøy for å formatere og sette opp siden, redigere og formatere tekst, kjøre stavekontroll, opprette tabeller og lister, importere grafikk, arbeide med HTML og legge til musikk- og filmfiler. Her er noen av tingene du kan gjøre i TextEdit.

I TextEdit kan du gjøre mer enn å bare redigere tekst. Her er noen av tingene du kan gjøre med dokumentene dine.
 

  1. Åpne TextEdit fra Programmer-mappen eller med Launchpad (OS X Lion og Mountain Lion).

  2. Begynn å skrive det du vil i vinduet. Hvis du vil endre tekstjusteringen fra standard venstrejustering, merker du teksten og klikker en av de fire justeringsknappene i verktøylinjen for å venstrejustere, midtstille, blokkjustere eller høyrejustere.

  3. TextEdit kontrollerer automatisk stavingen etter hvert som du skriver, og vil understreke ord som kan være feilstavet med en rød, prikkete linje. Hvis du trenger hjelp til å finne riktig stavemåte, merker du ordet og velger Stavekontroll og grammatikk fra Rediger-menyen. Deretter velger du Vis stavekontroll og grammatikk fra undermenyen for å åpne Stavekontroll-vinduet. Vinduet viser forslag til riktige stavemåter. Rett stavemåten ved å markere riktig ord og klikke på Korriger. TextEdit korrigerer også automatisk stavingen mens du skriver eller presenterer valg for stavemåten for ord du prøver å stave.

  4. Hvis du vil endre skriften, velger du Font > Vis fonter fra Format-menyen. I Font-vinduet velger du et skriftsnitt og en størrelse fra kolonnene. Du kan også velge å bruke understreking eller gjennomstreking, endre tekstfarge og legge til en tekstskygge fra hurtigmenyene øverst i Skrift-vinduet.

  5. Hvis du vil legge til en bilde-, musikk- eller filmfil, drar du bare filen fra et Finder-vindu til dokumentet.

  6. Hvis du vil opprette en liste, velger du en listestil fra lokalmenyen. Du kan velge alternativer som punkttegn eller nummererte eller bokstavnummererte lister.

  7. Begynn å skrive listen. Avslutt listen ved å velge Ingen fra listelokalmenyen.


    I stedet for å sette inn punktmerker, tall eller bokstaver manuelt, kan du bruke hurtigmenyen Lister til å få TextEdit til å lage listeformateringen for deg

  8. Hvis du vil opprette en tabell, velger du Tabell fra Format-menyen. I Tabell-vinduet angir du antall rader og kolonner du vil ha, velger tekstjustering, velger tykkelse og farge på cellekanten og velger en bakgrunnsfarge. TextEdit-dokumentet oppdateres etter hvert som du gjør endringene.

 Tips: I OS X Mountain Lion kan du bruke Diktering for å få TextEdit til å skrive det du sier.

Vil du vite mer om TextEdit? Les den innebygde TextEdit-hjelp på Mac-maskinen (velg TextEdit-hjelp fra Hjelp-menyen i TextEdit).
Publiseringsdato: