Mac 101: Automator

Automator er en personlig automatiseringsassistent som gjør det enkelt for deg å gjøre mer med færre problemer. Ved hjelp av Automator kan du bruke en enkel dra-og-slipp-prosess til å opprette og kjøre "automatiseringsoppskrifter" som utfører enkle eller kompliserte oppgaver for deg når og hvor du måtte trenge dem.

Du kan bruke Automator til å automatisere mye av det du gjør med datamaskin. Du kan opprette og skrive ut en familiekatalog med kontaktene i adresseboken din, finne og legge til bilder fra favorittwebstedet ditt til iPhoto, skrive ut dokumenter til iPad, gi dusinvis av filer nytt navn på et blunk i Finder og i tillegg utføre planlagt sikkerhetskopiering av viktig informasjon. Det er ingen grenser for hva du kan gjøre, og Automator kan på sekunder og minutter gjøre det som ville ta deg timer å gjøre på vanlig måte.

Eksempel på arbeidsflyt for å ta et bilde

Har du noen gang ønsket å kunne ta et raskt bilde av deg selv og legge til i en e-postmelding, melding eller chat? Som et eksempel på hvor enkelt det er å bruke Automator til å opprette dine egne automatiseringsverktøy, beskriver vi her en arbeidsflyt du kan bygge opp og installere som en systemomfattende tjeneste som du kan bruke til å umiddelbart ta og legge til et bilde av deg selv i iPhoto-biblioteket med det innebygde kameraet på en bærbar Mac-maskin eller iMac-maskin. ("Systemomfattende tjeneste" betyr at du kan få tilgang til den fra en programmeny under Tjenester, som vist helt til slutt i denne framgangsmåten.)

Følg denne framgangsmåten på datamaskinen din for å lage den samme tjenesten for deg selv:


Automator-symbolet i Launchpad

 1. Åpne Automator fra Launchpad ved å klikke på symbolet av "Otto", Automator-roboten. Det åpnes et nytt arbeidsflytvindu i Automator.
 2. Du kan velge hvilken type Automator-arbeidsflytdokument du vil opprette, fra valgarket for maler.

 3. Fra lokalmenyen med malene i det nye vinduet markerer du Tjeneste som typen arbeidsflytdokument du vil opprette, og deretter klikker du på Velg-knappen. Arket med malene minimeres og viser et nytt arbeidsflytdokument som er klar for redigering:

  Et Automator-arbeidsflytdokument som er klar for redigering

Objekter i Automator-arbeidsflytvinduet

Et Automator-vindu (se bildet ovenfor) inneholder følgende:

 • (1) en Bibliotek-kolonne til venstre, sortert etter program eller kategori, inneholder en liste over alle Automator-handlingene som er installert på datamaskinen
 • (2) en Handlinger-kolonne i midten viser alle tilgjengelige handlinger for programmet eller kategorien som er valgt
 • (3) et søkefelt for å finne handlinger raskt og legge dem til i arbeidsflyten
 • (4) en informasjonsboks nederst til venstre som gir nyttig informasjon om en valgt handlingen
 • (5) et arbeidsflytpanel på høyre side i vinduet dit du kan dra handlinger for å bygge "automatiseringsoppskriften"
 • (6) "Tjenesten mottar"-lokalmenyen


La oss fortsette med å opprette arbeidsflyten for å ta et bilde.

 1. Tjenestearbeidsflyter utformes ofte til å arbeide med filer eller tekst som velges i andre programmer, for eksempel bildefiler som velges i Finder. I dette arbeidsflyteksempelet vil tjenesten generere et nytt bilde for deg, så du trenger ikke godta noen andre filer som inndata for arbeidsflyten. Angi tjenestearbeidsflyten til å ignorere eventuelle eksisterende valgte objekter ved å velge ingen inndata fra Tjenesten mottar-lokalmenyen (6) øverst i vinduet (se bildet ovenfor).
 2. Når inndatainnstillingene for tjenestearbeidsflyten har blitt angitt, kan vi konstruere arbeidsflyten ved å finne og legge til handlinger fra Handlinger-biblioteket til arbeidsflytområdet. Vi begynner med å finne en Automator-handling for å ta et bilde med kameraet. Skriv inn termen ta bilde (eller bare "bilde", som gir flere alternativer) i søkefeltet (1), og eventuelle Automator-handlinger relatert til denne søketermen, vil bli vist nedenfor søkefeltet (se nedenfor).

 3. Dra en handling til arbeidsflytområdet

 4. I henhold til beskrivelsen nederst til venstre i arbeidsflytvinduet (se ovenfor) er handlingen Ta videobilde perfekt for automatisering av å ta et raskt bilde med datamaskinens innebygde kamera. Dra handlingstittelen fra Handlinger-listen (2) til arbeidsflytområdet (3).
 5. Slipp markøren for å fullføre å legge til handlingen i arbeidsflyten:

 6. Automator-handlinger viser sine parameterkontroller inne i visningen av handlingen

 7. Når en handling har blitt lagt til i arbeidsflytområdet (se ovenfor), vises den i en rektangulær visning som inneholder kontroller for valg av verdier for eventuelle parametere handlingen bruker. I visningen for Ta videobilde-handlingen finnes det en avkrysningsrute med tittelen Ta bilde automatisk, slik at du kan velge om brukeren skal klikke på en knapp eller ikke for å ta bildet. Marker avkrysningsruten (1) slik at arbeidsflyten tar bildet automatisk. Det eneste du trenger å gjøre, er å smile.
 8. Bruk den samme framgangsmåten for å søke og legge til som du brukte da du la til Ta videobilde-handlingen i arbeidsflyten, til å søke etter termen import, og finn og legg til Importer filer til iPhoto-handlingen på slutten av arbeidsflyten:

 9. En ny handling ble lagt til i arbeidsflyten

  Merk deg at de to handlingene i arbeidsflyten (se ovenfor) er koblet til hverandre (1), noe som indikerer at resultatet av den første handlingen, det nye bildet som tas av datamaskinens kamera, vil bli sendt til den andre handlingen som inndata til den. Det er på denne måten en Automator-arbeidsflyt generelt fungerer, den overfører informasjon og objekter mellom hvert trinn (handling) i arbeidsflyten.

 10. Som litt opprydding til slutt angir vi at vi vil slette den opprinnelige bildefilen som tas av kameraet etter at den har blitt importert til iPhoto, ved å markere Slett kildebildene etter at de er importert (2) i handlingsvisningen (se ovenfor).

  Det er alt du trenger å gjøre for å opprette en enkel arbeidsflyt for å ta et bilde med kameraet og legge til i iPhoto! Du er nå klar til å installere arbeidsflyten.
   
 11. Velg Arkiver fra Arkiver-menyen for å arkivere og installere tjenestearbeidsflyten. I lokalmenyen for å angi navn skriver du for eksempel Stillbilde som navn på tjenesten, og deretter klikker du på Arkiver-knappen. Den nye tjenestearbeidsflyten vil automatisk bli installert som en del av arkitekturen for systemomfattende tjenester og vil være tilgjengelig fra Tjenester-menyen i all programmer. Du kan nå lukke arbeidsflytvinduet.

Bruke tjenesten

For å bruke den nye tjenesten plasserer du deg midt foran datamaskinen og velger Stillbilde fra Tjenester-menyen som finnes i et program du har åpnet:


Kjøre tjenesten

Mac-maskinen avgir tre lydsignaler og tar bildet, og dette legges automatisk til i iPhoto-biblioteket ditt:


Det nye bildet legges til i iPhoto

Ved hjelp av Automator har du nå laget et nyttig verktøy som gjør det enkelt å ta og legge til et bilde av deg selv i iPhoto-biblioteket ditt.

 

Tips: Vil du lære mer om Automator? Se den innebygde Automator-hjelpen på Mac-maskinen (velg Automator-hjelp fra Hjelp-menyen i Automator).
Publiseringsdato: