Mac 101: Menylinjen

Fest øynene øverst på skjermen. Ser du den halvveis gjennomsiktige linjen som løper tvers over skrivebordet? Det er menylinjen - en viktig komponent i ditt daglige Mac-liv. Selv om du ikke oppdager dem bare ved å se på den, inneholder menylinjen mange funksjoner og kommandoer.

Denne artikkelen har blitt arkivert og oppdateres ikke lenger av Apple.

Når du skal utføre en oppgave, får du tilgang til nesten alle programmers
funksjoner, kommandoer og mer fra menylinjen.

Menylinjen inneholder noen ord som representerer menyene for det aktive programmet. Menylinjen inneholder også noen få symboler på høyre side som representerer menyer for andre funksjoner på maskinen, som Spotlight (forstørrelsesglasset) og lydvolum (høyttalersymbolet). Når du klikker på en meny, vises et ark (den faktiske menyen) med menyvalg. Når du skal utføre en oppgave eller en kommando som er oppført på menyen, velger du ganske enkelt elementet, og maskinen vil utføre handlingen.

Hva står på menyen?

Menyene på menylinjen endres når du veksler mellom programmer. Når for eksempel Finder er aktivt, ser du følgende menyer på menylinjen: Apple-logoen, Finder, Arkiv, Rediger, Vis, Gå, Vindu og Hjelp. Når du klikker på Vindu-menyen, viser følgende menyvalg: Minimer, Zoom, Bla gjennom vinduer og Legg alle øverst. (Avhengig av om du har noen Finder-vinduer åpne eller ikke, kan Vindu-menyen inneholde noen flere valg.)

Tips: Hvis du ikke er sikker på hvilket program (inkludert Finder) som er aktivt, kan du se på ordet til høyre for Apple-logoen på menylinjen.

Hvis et menyvalg er nedtonet (teksten er ikke svart), er ikke det valget tilgjengelig akkurat da. Hvis du for eksempel ikke har noen åpne Finder-vinduer og du gjør Finder til aktivt program, vil alle valgene på Vindu-menyen være nedtonet fordi du må ha et åpent Finder-vindu for å kunne utføre kommandoene på Vindu-menyen. Hvis du har et åpent vindu, vil noen eller alle valgene på Vindu-menyen være tilgjengelige, avhengig av om et vindu er valgt eller ikke.

Fordi vi ikke hadde noe i papirkurven vår,
er Tøm papirkurv-valgene nedtonet på Finder-menyen.

Hvert program som du bruker, har et sett med menyer med menyvalg - noen har flere enn andre. Du vil legge merke til at mange programmer deler de samme kommandoene, som Arkiver, Marker alt, Kopier, Lim inn og Angre. De fleste programmer har også et eget sett med spesialiserte kommandoer. iTunes (musikkprogrammet som er en del av Leopard) har for eksempel Kontroller-, Visualizer- og Avansert-menyer som inneholder mange funksjoner og kommandoer for å styre iTunes-avspilling.

Etter hvert som du lærer å bruke programmer eller leser noen av våre hvordan-artikler som vi publiserer på vårt Service og support-websted, vil du høyst sannsynlig komme over instruksjoner som ber deg om å velge fra menyer, som dette:

Velg Arkiver somArkiver-menyen.

Dette betyr at du skal klikke på ordet Arkiv på menylinjen for å åpne menyen, og så klikke på Arkiver som på menyen. Noen menyer har undermenyer. I Finder har for eksempel Vis-menyen menyvalget Sorter etter, som har en høyrevendt trekant til høyre for seg. Når du flytter pilen over Sorter etter, åpnes undermenyen med flere valg.

Rydde et rotete skrivebord

Som hjelp til å bli kjent med hvordan menyer og menykommandoer virker, kan du rydde skrivebordet ved å bruke kommandoer på Finder-menyen.

  1. Hvis du vil rydde i filer og mapper slik at de vises i pene, ryddige rader, klikker du på skrivebordet for å gjøre Finder aktivt.
  2. Velg Rydd opp fra Vis-menyen.
  3. Hvis du vil ordne filer og mapper etter navn, type eller andre kriterier, gjør du slik: Velg Sorter etter fra Vis-menyen, og velg deretter Navn eller Type eller et annet valg fra undermenyen.

  4. Hvis du velger Navn, blir alle objektene på skrivebordet sortert i alfabetisk rekkefølge
    slik at det blir enklere å finne ting.

 

Sist endret: