Om oppdateringen Mac OS X 10.3.9 (kombinasjon)

Dette programmet oppdaterer Mac OS X 10.3, 10.3.1, 10.3.2, 10.3.3, 10.3.4, 10.3.5, 10.3.6, 10.3.7 eller 10.3.8 til versjon 10.3.9. Hvis du har versjon 10.3.8, kan du oppdatere programvaren med den mindre deltaoppdateringen i stedet.

Viktig: Les dette før du installerer

  • For å unngå et potensielt problem som kan føre til at Java-programmer og Safari uventet avslutter kan du lese denne artikkelen.

  • Hvis du har en FireWire-harddisk fra tredjepart tilkoblet, må du koble den fra før du installerer denne oppdateringen. Koble den til igjen og slå den på når installeringen er ferdig og du har startet på nytt.
     
  • Det kan oppstå uventede resultater hvis du har installert endringer i systemprogramvare som er levert av tredjeparter, eller hvis du har endret operativsystemet på annen måte. (Dette gjelder ikke normal installering av programvare.)
  • Installeringsprosessen skal ikke avbrytes. Hvis det oppstår strømbrudd eller annet avbrudd under installering, skal du oppdatere med det frittstående installeringsprogrammet (se nedenfor) fra Apple-nedlastinger.
Denne artikkelen har blitt arkivert og oppdateres ikke lenger av Apple.

Installering

Det er to måter å oppdatere til Mac OS X 10.3.9 på: Bruk Programvareoppdatering eller det frittstående installeringsprogrammet. Bruk bare én av disse metodene til å oppdatere datamaskinen din.

Automatisk programvareoppdatering

Programvareoppdatering, som du finner i Systemvalg, kan laste ned og installere den nyeste Apple-programvaren automatisk. Programvareoppdatering kan ha koblet deg til dette dokumentet for mer informasjon om oppdateringen.

Størrelsen på oppdateringen kan variere fra datamaskin til datamaskin hvis den installeres gjennom Programvareoppdatering.

Noen oppdateringer forutsetter at du også har oppdatert annen programvare, og det kan derfor være nødvendig å kjøre Programvareoppdatering flere ganger før du har skaffet alle tilgjengelige oppdateringer.

Frittstående installeringsprogram

To versjoner (kombinasjon og delta, beskrevet nedenfor) av installeringsprogrammet er tilgjengelig fra Apple-nedlastinger som frittstående oppdateringer. Når du har lastet ned en oppdatering, kan du bruke den uten å være koblet til Internett.

  • Installeringsprogrammet for "kombinasjonsoppdateringen" (beskrevet i dette dokumentet) kan oppdatere 10.3, 10.3.1, 10.3.2, 10.3.3, 10.3.4, 10.3.5, 10.3.6, 10.3.7 eller 10.3.8 til 10.3.9.
  • Installeringsprogrammet for "deltaoppdateringen" vil oppdatere Mac OS X 10.3.8 til 10.3.9 (beskrevet i et annet dokument).

Det frittstående installeringsprogrammet, spesielt kombinasjonsoppdateringen, er nyttig hvis du har flere datamaskiner å oppdatere, og vil slippe å laste ned oppdateringen flere ganger.

Forbedringer


Hva inneholder denne oppdateringen?

Du finner mer informasjon i Forbedringer-delen av dette dokumentet.

Denne oppdateringen inneholder også forbedringer levert med:

Mac OS X 10.3.8-oppdatering
Mac OS X 10.3.7-oppdatering
Mac OS X 10.3.6-oppdatering
Mac OS X 10.3.5-oppdatering
Mac OS X 10.3.4-oppdatering
Mac OS X 10.3.3-oppdatering
Mac OS X 10.3.2-oppdatering
Mac OS X 10.3.1-oppdatering

Viktig: Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple er bare ment for informasjon, og innebærer ingen anbefaling eller oppfordring fra Apple. Kontakt leverandøren for ytterligere informasjon.

Publiseringsdato: