Gjenoppbygge Loop-indeksen i GarageBand

I visse tilfeller kan Loop-indeksen bli ubrukelig og må gjenoppbygges.

Hvis det skjer, vil du kanskje se disse symptomene:

 • Meldingen "Ingen Apple Loop-filer ble funnet" vises når du åpner Loopvindu.
 • Loopvindu-knappene er nedtonet, og det vises ingen looper i vinduet.
 • Det oppstår andre problemer med Apple-looper.

Følg denne fremgangsmåten for å gjenoppbygge indeksfilene:

 1. Logg på med en administratorkonto.
 2. Avslutt GarageBand hvis programmet er åpent.
 3. Klikk på Finder-ikonet i Dock.
 4. Velg Gå til mappe på menyen Gå til.
 5. Oppgi katalogplassering: se denne artikkelen.
 6. Klikk på Gå.
 7. Dra alle "Søkeindeks"-filene fra mappen Apple Loop-indeks til papirkurven. (Disse filene vil senere bli gjenoppbygd.)
 8. Åpne GarageBand.
 9. Klikk på Loopvindu-knappen. Du får kanskje meldingen "Ingen Apple Loop-filer ble funnet".
 10. Klikk på Finder-ikonet i Dock.
 11. Velg Gå til mappe på menyen Gå til.
 12. Oppgi katalogplassering: se denne artikkelen.
 13. Klikk på Gå.
 14. Finn mappen Apple Looper og dra den fra Finder til Loopvindu i GarageBand.
 15. Pass på å gjenta trinn 11 til 14 og sjekke alle mulige plasseringer av looper, som beskrevet i denne artikkelen.

Det siste trinnet vil indeksere mappen Apple Looper på nytt. Hvis du har installert GarageBand Jam Pack, gjentar du det siste trinnet på mappen Apple Looper for GarageBand Jam Pack

Publiseringsdato: