Om Mac OS X 10.5.5-oppdateringen

Mac OS X 10.5.5-oppdateringen anbefales for Mac OS X Leopard versjon 10.5, 10.5.1, 10.5.2, 10.5.3 og 10.5.4. Den omfatter generelle forbedringer av oprativsystemet for å øke stabiliteten, kompatibiliteten og sikkerheten for Mac.

Du finner detaljert informasjon om sikkerhetsoppdateringer på dette webstedet.

Viktig: Les før installering

 • Det anbefales at du sikkerhetskopierer datamaskinen før du installerer noen oppdateringer.
 • Lukk alle åpne programmer før du starter installasjonen.
 • Installasjonsprosessen skal ikke avbrytes, selv om framdriftsindikatoren forblir uendret i flere minutter. Hvis det oppstår strømbrudd eller annet avbrudd under installering, skal du oppdatere med det frittstående installeringsprogrammet (se nedenfor) fra Nedlastinger fra Apple Support.
 • Du kan få uventede resultater hvis du har installert endringer av systemprogramvaren fra tredjepart, hvis du har endret operativsystemet på andre måter eller hvis du har flyttet Apple-programmer fra standardplasseringene. (Dette gjelder ikke normal installering av programvare.)
 • Hvis det oppstår problemer under installering, for eksempel at Programvareoppdatering avsluttes uventet, kan du lese denne artikkelen.

Installere oppdateringen

Bruk Programvareoppdatering eller det frittstående installeringsprogrammet til å oppdatere til Mac OS X 10.5.5. Du behøver bare å bruke én av disse metodene for å oppdatere datamaskinen.

Programvareoppdatering

Velg Programvareoppdatering på Apple-menyen for å søke etter den nyeste Apple-programvaren på Internett automatisk, inkludert denne oppdateringen. (Programvareoppdatering kan ha koblet deg til denne artikkelen for å gi mer informasjon om oppdateringen.) Hvis datamaskinen ikke er oppdatert, kan du få tilbud om å installere flere programvareoppdateringer. Merk: En oppdaterings størrelse kan variere fra datamaskin til datamaskin når den installeres via Programvareoppdatering. Enkelte oppdateringer må dessuten installeres før andre, så du bør kjøre Programvareoppdatering mer enn én gang for å være sikker på at du har fått alle tilgjengelige oppdateringer.

Frittstående installeringsprogram

Last ned installeringsprogrammet for oppdateringen, og kjør programmet manuelt. Dette alternativet er nyttig hvis du må oppdatere flere datamaskiner, men bare vil laste ned oppdateringen én gang. Disse versjonene av de frittstående installeringsprogrammene er tilgjengelige via Nedlastinger fra Apple Support.

Oppdateringen Mac OS X 10.5.5 anbefales til alle versjoner av Mac OS X 10.5 til og med 10.5.4.

Med deltaoppdateringen kan du oppdatere fra Mac OS X 10.5.4 til 10.5.5.

Med kombinasjonsoppdateringen kan du oppdatere fra Mac OS X 10.5, 10.5.1, 10.5.2, 10.5.3 eller 10.5.4 til 10.5.5.
 

Hva er inkludert?

Generelt

 • Omfatter nye sikkerhetsoppdateringer fra Apple .
 • Adresserer stabilitetsproblemer med videoavspilling og ekstern deling av optisk plate for MacBook Air.
 • Adresseerer et problem med noen Mac-maskiner som uventet slås på til samme tid hver dag.
 • Løser et stabilitetsproblem i TextEdit som kan oppstå ved bruk av fargepaletten.
 • Forbedrer Spotlight-indekseringsytelsen.
 • Løser et problem der kontakter ikke synkroniseres riktig med PalmOS-baserte enheter.
 • Forbedrer iPhones synkroniseringspålitelighet med iCal og Adressebok.
 • Omfatter forbedringer av Active Directory (se denne artikkelen for mer informasjon).
 • Forbedrer taleordlisten.
 • Løser Kerberos-autentiseringsproblemer for Mac OS X 10.5-klienter som kobler til visse Samba-servere, som Mac OS X Server versjon 10.4.
 • Inkluderer omfattende grafikkforbedringer.

Adressebok

 • Adresserer stabilitetsproblemer som kan oppstå ved oppretting av en smart gruppe.
 • Løser et problem med utskrift av adressekort som inneholder informasjon som går over mer enn én side.

Diskverktøy og Katalogverktøy

 • Forbedrer påliteligheten ved ny bygging av et programvarespeilet RAID-volum i Diskverktøy.
 • Forbedrer påliteligheten til serverstatusen som vises i Katalogverktøy.

iCal

 • Oppdaterer iCal for mer nøyaktig håndtering av gjentakelseshendelser.
 • Forbedrer ytelsen ved valg av møtedeltakere.
 • Løser et problem der Oppdater alle-valget kan være nedtonet ("grått") i kontekstmenyen for enkelte kalendere.
 • Løser problemer med skrivebeskyttede kalendere.
 • Løser et problem som hindrer at en invitert kan flytte en hendelse til en annen kalender.
 • Løser et problem med synkronisering av publiserte kalendere.

Mail

 • Løser ytelsesproblemer i forbindelse med visning av IMAP-meldinger.
 • Løser et problem med SMTP-innstillinger for e-postkontoer i AIM, Compuserve, Hanmail, Yahoo! og Time Warner Road Runner.
 • Løser stabilitetsproblemer som kan oppstå når en fil dras fra Mail-ikonet i Dock.
 • Løser et problem med "Organisert etter tråd"-visningen der datoen ikke vises når tråden minimeres.
 • Løser et problem der RSS-feeds midlertidig kan forsvinne fra sidefeltet.
 • Forbedrer robustheten i Mail ved sending av meldinger.
 • Forbedrer påliteligheten ved lagring av utkast som har vedlegg.

MobileMe

 • Forbedrer den generelle påliteligheten ved synkronisering.
 • Forbedrer Back to My Mac-påliteligheten.

Time Machine

 • Forbedrer Time Machine-påliteligheten med Time Capsule.
 • Løser ytelsesproblemer som kan påvirke initielle og pågående sikkerhetskopieringer.
 • Løser et problem der det kan vises et uriktig varsel om at det ikke er nok ledig plass på et sikkerhetskopivolum.
 • Time Machine kan nå sikkerhetskopiere iPhone-sikkerhetskopier som er på Mac, samt andre elementer i (~/Library/Application Support).

Viktig: Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, er bare ment for informasjon, og innebærer ingen anbefaling eller oppfordring fra Apple. Du kan kontakte leverandøren for ytterligere informasjon.

Publiseringsdato: