Mac OS X 10.5 Leopard: Kan ikke installere på et UFS-formatert volum

Mac OS X 10.5 Leopard kan ikke installeres på et UFS-formatert volum. Hvis du vil oppgradere en tidligere versjon av Mac OS X som er installert på et UFS-formatert volum, reformaterer du Mac OS X-volumet og gjenoppretter filene.

Viktig: Formatering sletter all informasjon på disken. Sikkerhetskopier viktige filer før du utfører trinnene nedenfor, som en forholdsregel.

Hvis du har en ekstern USB- eller FireWire-disk eller ekstra innebygd harddisk eller Mac OS Extended-partisjon, kan du følge disse trinnene:

 1. Slå av FileVault for eventuelle FileVault-beskyttede brukerkonti på datamaskinen.
 2. Koble en ekstern disk til datamaskinen hvis du kommer til å bruke en.
 3. Sett i installasjonsplaten for Mac OS X Leopard, dobbeltklikk Installer Mac OS X og klikk deretter Omstart.
 4. Datamaskinen vil startes opp fra installasjonsplaten. Når installereren for Mac OS X åpnes, velger du DiskverktøyVerktøy-menyen.
 5. I Diskverktøy klikker du symbolet til Mac OS X-volumet til venstre i vinduet, og klikker deretter ruten Gjenopprett øverst i høyre hjørne av vinduet.
 6. Dra symbolet til det tidligere Mac OS X-volumet fra skrivebordet til Kilde-feltet.
 7. Dra den eksterne disken eller innebygd tilleggsdisk/-partisjon til Mål-feltet. Dette er det volumet filene vil bli sikkerhetskopiert til. Vær oppmerksom på at du ikke kan bruke Mac OS X-volumet som både kilde og mål.
 8. Klikk Gjenopprett.
 9. Når prosessen er fullført, avslutter du Diskverktøy.
 10. Fortsett videre til ruten "Velg et mål" i installereren for Mac OS X.
 11. Velg disken som inneholder den tidligere versjonen av Mac OS X, som målet. Viktig: Velg ikke volumet/disken du brukte som målet i Diskverktøy.
 12. Klikk Valg-knappen.
 13. Velg "Slett og installer" og kontroller at valget for format er Mac OS Extended (journalført).
 14. Følg anvisningene på skjermen for å slette og installere Mac OS X Leopard.
 15. Etter at installasjonen er fullført, åpnes Mac OS X Oppsettassistent. I vinduet "Har du allerede en Mac?":

  • klikk "Fra en annen Mac" hvis du sikkerhetskopierte til en ekstern disk
   eller
  • klikk "Fra et annet volum på denne Mac-maskinen" hvis du sikkerhetskopierte til en annen partisjon eller annen innebygd disk
 16. Klikk Fortsett.
 17. Følg anvisningene på skjermen for å gjenopprette konti og andre filer til oppstartsdisken.
Publiseringsdato: