Mac OS X 10.5: Endringer i Terminal-kommandoer i Leopard

Denne artikkelen forklarer endringer i Terminal-kommandoer i Mac OS X 10.5 Leopard.

På grunn av at Mac OS X 10.5 er UNIX 03-kompatibel kan enkelte Terminal-kommandoer, som "ps", være endret fra tidligere Mac OS X-versjoner. Se disse koblingene for utviklere for å finne detaljer om endringene:

Viktig: Referanser til websider og produkter fra tredjepart er bare ment for informasjon, og innebærer ingen oppfordring eller anbefaling. Apple påtar seg ikke noe ansvar for valg, ytelse eller bruk av informasjon eller produkter som finnes på websider fra tredjepart. Apple gir denne informasjonen bare som en tjeneste til våre brukere. Apple har ikke testet informasjonen på disse websidene, og står ikke inne for nøyaktighten eller påliteligheten. Det er en iboende risiko forbundet med bruk av informasjon eller produkter som finnes på Internett, og Apple påtar seg ikke noe ansvar i denne forbindelsen. Vær oppmerksom på at en webside fra tredjepart er uavhengig av Apple og at Apple ikke har noen form for kontroll over innholdet på den websiden. Kontakt leverandøren for ytterligere informasjon.

Publiseringsdato: