Mac mini (sent 2005 og eldre): Nullstille PMU

Lær hvordan du nullstiller PMU (Power Management Unit) på Mac mini. Dette gjelder for Mac mini-maskiner som ble produsert før 2006. For nyere Mac mini-modeller kan du se Nullstille SMC (System Management Controller).

Generell informasjon

PMU (Power Management Unit) er en integrert krets (datamaskinbrikke) som vanligvis finnes på datamaskinens hovedkort. Slik navnet tilsier håndterer PMU alle aspekter ved datamaskinens strømbruk. Den styrer harddiskens nedspinning, dvale og vekking og noen ladeaspekter, og hvordan enheter som er koblet til datamaskinen, påvirker dvale.

Hvis innstillingene i PMU skades, kan det føre til driftsuregelmessigheter, som at datamaskinen ikke slås på, ikke viser noe på skjermen, ikke våkner fra dvale og annet. I slike situasjoner må du kanskje nullstille datamaskinens PMU.

Nullstilling av PMU vil ikke løse problemer der datamaskinen stopper eller slutter å svare. En PMU-nullstilling bør kun brukes som siste utvei ved maskinvarefeil eller når det mistenkes feil ved strømstyringssystemet. Nullstilling av PMU setter maskinvaren, inkludert NVRAM, tilbake til standardinnstillingene og fremtvinger avslutning av datamaskinen.

Når skal PMU nullstilles

Før du nullstiller PMU må du prøve å omstarte datamaskinen, noe som kan løse problemet. Hvis datamaskinen har sluttet å svare, prøver du disse trinnene:

  1. Fremtving avslutning (Tilvalg-Kommando-Esc)
  2. Omstart (Kontroll-Kommando-På/Av)
  3. Fremtving avslåing (hold på/av-knappen inne i 10 sekunder)

Hvis ingen av trinnene ovenfor løste problemet, nullstiller du PMU.

Nullstille PMU

  1. Koble alle kabler fra datamaskinen, inkludert strømledningen.
  2. Vent i ti sekunder.
  3. Koble til strømledningen samtidig som du holder inne på/av-knappen på baksiden av datamaskinen.
  4. Slipp på/av-knappen.
  5. Trykk på på/av-knappen en gang til for å starte opp Mac mini.

Viktig: Denne prosedyren nullstiller også datamaskinens PRAM. Pass på at du nullstiller datamaskinens klokkeslett, dato og andre systemparametere slik det er nødvendig.

Hvis du har nullstilt PMU på en Mac mini og den fremdeles ikke viser video eller slås på, kontakter du Apples tekniske kundestøtte (1-800-APL-CARE i USA) eller avtaler service hos en Apple Store-butikk eller en Apple-autorisert tjenesteleverandør.

Publiseringsdato: