Legg til sidetall og tekst i topp- og bunntekster i Pages på Mac, iPhone eller iPad

Legg til sidetall og tekst i topp- og bunntekster, og angi hvor du vil at de skal vises i dokumentet.

Legg til sidetall og tekst i topp- og bunntekster på Mac

 1. Klikk på Dokument i verktøylinjen. I et tekstbehandlingsdokument må du også klikke på Dokument-fanen.
 2. Hvis du vil slå på topptekster eller bunntekster, merker du av i Topptekster- eller Bunntekster-avmerkingsboksen.
 3. Flytt pekeren over toppen eller bunnen av siden til du ser de tre topp- eller bunntekstfeltene, og klikk deretter på et av feltene.
  Hvis du arbeider i et tekstbehandlingsdokument og ikke ser feltene, klikker du på Inndeling-fanen øverst i Dokument-sidepanelet og kontrollerer at «Skjul på første side i inndelingen» ikke er valgt.
 4. For å legge til sidetall klikker du på Sett inn sidetall og velger en nummereringsstil.
  Hvis du ikke ser lokalmenyen, klikker du på Sett inn på verktøylinjen, og deretter velger du Sidetall.
 5. For å legge til tekst klikker du i et av topp- eller bunntekstfeltene og begynner å skrive. 
 6. For å endre hvordan teksten eller sidetallene ser ut velger du sidetallet i topp- eller bunnteksten, klikker på Format-knappen på verktøylinjen, og deretter formaterer du teksten.
 7. For å endre avstanden til topp- eller bunntekstene fra toppen eller bunnen av siden klikker du på pilene eller skriver inn verdier i boksene under avmerkingsboksene for topptekst eller bunntekst i Dokument-fanen i sidepanelet.
 8. For å slette en topp- eller bunntekst fjerner du merket i avmerkingsboksen for Topptekst eller Bunntekst i Dokument-fanen i sidepanelet. Dette fjerner innholdet fra alle topp- eller bunntekstene i dokumentet.

Når du legger til sidetall, øker de automatisk etter hvert som du legger til sider. For tekstbehandlingsdokumenter med mer enn én inndeling kan du endre startnumrene for hver inndeling. I sidelayoutdokumenter kan du angi et annet startnummer for en side. Du kan også legge til sidetall utenfor topp- og bunntekst. Finn ut mer om å legge til sidetall i Pages på Mac.


Legg til sidetall og tekst i topp- og bunntekster på iPhone eller iPad

For å komme i gang med topp- og bunntekster i dokumentet slår du på topp- eller bunntekst. Deretter kan du legge til sidetall, tekst og bilder. Du kan også angi hvor du vil at topp- og bunntekster skal vises i Pages-dokumentet.

Slå på topptekst eller bunntekst

For å komme i gang med topp- og bunntekster i dokumentet slår du på topp- eller bunntekst.

 1. Åpne dokumentet i Pages.
 2. På iPhone trykker du på Mer . På iPad trykker du på dokumentnavnet eller på Mer-knappen, avhengig av hva du ser på verktøylinjen.
 3. Trykk på Dokumentvalg og deretter på Dokumentoppsett.
 4. Slå på Topptekster eller Bunntekster. 
 5. For å slette en topptekst eller bunntekst slår du av Topptekst eller Bunntekst. Dette fjerner innholdet fra topp- eller bunntekstene i dokumentet.

Legg til sidetall i dokumentet

 1. Åpne dokumentet i Pages.
 2. Slå på topptekst eller bunntekst.
 3. På iPhone trykker du på Mer . På iPad trykker du på dokumentnavnet eller på Mer-knappen, avhengig av hva du ser på verktøylinjen.
 4. Trykk på Dokumentalternativer og deretter på Dokumentoppsett.
 5. Trykk på Flere valg nederst på kontrollene.
 6. Trykk i et av de tre feltene for topp- eller bunnteksten. Du kan bruke hvilken som helst kombinasjon av feltene.
 7. Hvis du arbeider i et tekstbehandlingsdokument og ikke ser feltene:
  • Trykk på dokumentnavnet på verktøylinjen. Hvis du ikke ser dokumentnavnet, trykker du Mer-knappen.
  • Trykk på Dokumentalternativer og deretter på Dokumentoppsett.
  • Trykk på Inndeling, og kontroller at «Skjul på første side i inndelingen» er slått av.
 8. Trykk på Sidetall, og trykk deretter på et alternativ for sidenummerering.
 9. For å endre hvordan sidetallene ser ut velger du sidetallet i topp- eller bunnteksten, trykker på Format-knappen , og deretter formaterer du teksten.

Sidetall øker automatisk etter hvert som du legger til sider. For tekstbehandlingsdokumenter med mer enn én inndeling kan du endre startnumrene for hver inndeling. I sidelayoutdokumenter kan du angi et annet startnummer for en side. Finn ut mer om å legge til sidetall i dokumentet.

Legg til tekst og bilder i topp- og bunntekster

 1. Åpne dokumentet i Pages.
 2. På iPhone trykker du på Mer . På iPad trykker du på dokumentnavnet eller på Mer-knappen, avhengig av hva du ser på verktøylinjen.
 3. Trykk på Dokumentalternativer og deretter på Dokumentoppsett.
 4. Trykk på Flere valg nederst på kontrollene.
 5. Trykk i et av de tre feltene for topp- eller bunnteksten (du kan bruke hvilken som helst kombinasjon av feltene). 
 6. For å legge til eller redigere tekst i topp- eller bunnteksten skriver du inn topp- eller bunnteksten eller velger teksten du vil redigere.
 7. For å endre hvordan teksten ser ut velger du teksten, trykker på Format-knappen , og deretter formaterer du teksten.

Angi plasseringen for topptekster og bunntekster

 1. Åpne dokumentet i Pages.
 2. På iPhone trykker du på Mer . På iPad trykker du på dokumentnavnet eller på Mer-knappen, avhengig av hva du ser på verktøylinjen.
 3. Trykk på Dokumentalternativer og deretter på Dokumentoppsett.
 4. Trykk på Flere valg.
 5. For å angi avstanden fra øvre og nedre kant av siden drar du pilene over toppteksten og under bunnteksten.

Bredden på topp- og bunntekst avhenger av venstre og høyre sidemarger. Når du justerer sidemarger, justerer du også bredden på topp- og bunntekstene.


Publiseringsdato: