Hvis lysstyrken er begrenset på MacBook Pro med Liquid Retina XDR-skjerm eller Apple Pro Display XDR

Finn ut hva du må gjøre hvis lysstyrken på skjermen er begrenset.

Hvis systemdialogen Skjerm eller advarselsbildet vises på menylinjen eller Skjerm-menyen i Kontrollsenter på MacBook Pro med Liquid Retina XDR-skjerm eller Apple Pro Display XDR, er skjermen i Spareblussmodus og bruker begrenset lysstyrke. Dette kan skje hvis romtemperaturen i rommet er høy, og du har spilt veldig lyst innhold i en lengre periode. Hvis dette skjer, prøver du følgende: 

  • På MacBook Pro med Liquid Retina XDR-skjerm avslutter du alle apper som kan bruke betydelige systemressurser.
  • Bruk referansemodus for Apple XDR Display eller Pro Display XDR, med mindre arbeidsflyten du er i gang med, krever en bestemt referansemodus.
  • Senk romtemperaturen i rommet.
  • Lukk eller skjul vinduer med HDR-innhold.
  • Velg Apple-menyen  > Dvale for å sette Macen i dvale. La skjermen kjøle seg ned i fem til ti minutter, og trykk deretter på en tast på tastaturet for å vekke Macen.

Hvis problemet vedvarer, og romtemperaturen i rommet er lavere enn 25 °, kontakter du Apple.

Publiseringsdato: