Utgavemerknader for GarageBand for iOS og iPadOS

Finn ut mer om nåværende og tidligere versjoner av GarageBand for iOS og iPadOS.

Nytt i GarageBand 2.3.14

 GarageBand krever nå at brukeren gir tilgang til mikrofonen før det kan tas opp lyd fra mikrofonen eller andre kilder.


Tidligere versjoner

 

GarageBand 2.3.13

Stabilitet og pålitelighet

 • GarageBand har nå forbedret ytelse når du blar gjennom lyder for Touch-instrumenter mens du spiller inn på iPad.
 • Løser et problem der GarageBand kan avsluttes uventet under installasjon av lydpakker.

Ytelse

 • Audio Unit-kontrollene avbrytes ikke lenger fordi GarageBand-lydmotoren nå starter på nytt automatisk når en ekstern enhet er tilkoblet.

Tilgjengelighet

 • VoiceOver kunngjør nå sangdeler når de sveipes gjennom.

Lydbibliotek

 • Når du drar Bilhorn-loopen i Lekekasse-lydpakken fra loopnavigeringen til et spor, plasseres nå riktig lyd i sporet.
 • Hesteeffekten i Erhu-instrumentet forblir ikke lenger aktiv etter at kontrollen er sluppet, og mens forsiringer utløses samtidig.
 • Løser et problem der noen Apple Loops ble forhåndsvist riktig i loopnavigeringen, men som så hørtes annerledes ut når de ble dratt til Spor-området.

Touch-instrumenter

 • Når du dobbelttrykker på akkordstripen på iPhone, skjules ikke lenger tastaturet.

Støtte for ekstern maskinvare

 • Inndata fra lydenheter som støtter AudioDriverKit, kan nå velges i GarageBand.

Generelt

 • Nivåmåleren vises nå som forventet i inndatamenyen når du bruker et flerkanals lydgrensesnitt.

GarageBand 2.3.12

Nye funksjoner og forbedringer

 • En Nytt mønster-knapp er lagt til i Trinnsequencer.

Stabilitet og pålitelighet

 • GarageBand avsluttes ikke lenger av og til når en tone i pianorullen trykkes flere ganger i rask rekkefølge.
 • GarageBand fryser ikke lenger når en app for et Audio Unit-tillegg instansieres i et prosjekt for første gang.

Ytelse

 • Ytelsen er forbedret når du bruker tofingersbevegelsen til å kontrollere HiHats i trommesettet.
 • Når du starter forhåndsvisning av lyden i en loop mens du spiller av en video, stoppes nå lydutgangen fra videoen.

Tilgjengelighet

 • VoiceOver kunngjør nå skyveknappverdier på riktig måte i Compressor.
 • VoiceOver kunngjør nå Nytt opptak-knappen på riktig måte i dokumenthåndtereren.
 • Stompbokser i Smart Guitar-instrumentet kan nå aktiveres ved hjelp av VoiceOver.
 • Navigasjonen i sporinnstillingene ved hjelp av VoiceOver er forbedret.
 • VoiceOver kan nå brukes til å opprette, redigere og slette automatiseringspunkter.
 • VoiceOver kunngjør nå verdier for kontroller i sampleren så snart de er valgt.
 • VoiceOver kunngjør nå Pianotangenter-knappen på riktig måte.
 • VoiceOver oppdateres nå for å kunngjøre endringer i kontroller når en ny kanalstripeinnstilling er lastet.
 • VoiceOver inkluderer nå klokketikkingposisjonen ved kunngjøring av gjeldende avspillingsposisjon.
 • VoiceOver konverterer ikke lenger akkordnavn som inneholder skarpe toner til deres enharmoniske flate ekvivalenter.
 • VoiceOver starter nå områderedigeringsmenyen på iPadOS på riktig måte.
 • Spoling med to fingre for å tilbakestille til begynnelsen av prosjektet under avspilling fungerer nå med VoiceOver.
 • VoiceOver kunngjør nå Perkusjon-kontrollene i Drummer på riktig måte.
 • VoiceOver gir nå tilbakemelding når du redigerer områdegrenser.
 • VoiceOver kunngjør nå det synlige området når du blar i Spor-området.
 • Det er nå enklere å navigere i FX-kontroller med VoiceOver.
 • Det er nå mulig å navigere gjennom alle trinnene i Skarptromme-raden i Rytme-sequencer.
 • VoiceOver kunngjør nå det valgte målet når du drar og slipper elementer.
 • Trykk tempo-knappen kan nå styres ved hjelp av VoiceOver.
 • VoiceOver kunngjør nå ansiktsgjenkjenningsknappen på riktig måte.
 • VoiceOver gir nå en advarsel når en Apple Loop blir dratt til et område som ikke støttes på Live Loops-rutenettet.
 • Loopnavigeringen er nå fullt tilgjengelig med VoiceOver.
 • VoiceOver kunngjør nå Tilbakestill filter-knappen i loopnavigereren på riktig måte. 
 • Bass- og skarptromme-variantskyveknappen er nå deaktivert som forventet i VoiceOver når Følg er aktivert.
 • Bruk av VoiceOver til å navigere og justere effektkontrollene med stompbokser er blitt forbedret.
 • VoiceOver kunngjør nå de nåværende verdiene for notelengder når du redigerer dem i pianorullen.
 • Spill-knappen for videoer i Produsenter og Artister er nå tilgjengelig med VoiceOver.
 • Inndata-skyveknappen for nye lydopptak er nå tilgjengelig med VoiceOver.
 • VoiceOver kunngjør nå antall tilgjengelige nye looper i Hent flere Apple Loops-vinduspanelet.
 • VoiceOver kunngjør nå volumskyveknappen i Looper-vinduspanelet.
 • VoiceOver kunngjør nå antall tilgjengelige varslinger i lydbiblioteket.
 • VoiceOver-kunngjøringer for Tidslinjal endres nå til sekunder/millisekunder når formatet endres fra takter og slag.
 • Navnene på kontroller kunngjort av VoiceOver, stemmer nå overens med de tilsvarende navnene i GarageBand-hjelpen.
 • VoiceOver kunngjør ikke lenger kontinuerlig kontrollverdiene for cutoff og resonans som 100 % mens du bruker elektroniske bassinstrumenter.
 • Det er nå mulig å importere looper til sampleren ved hjelp av VoiceOver.
 • VoiceOver kunngjør nå radnummer i rytme-sequenceren.
 • VoiceOver kunngjør nå endringer i verdier i Autoavspilling-knappen i Smart Instruments.
 • VoiceOver-kunngjøringer avbrytes ikke lenger noen ganger når fokus endres mens du sletter, kopierer, limer inn eller kopierer et lydopptak.
 • VoiceOver kunngjør nå Mer informasjon om kontrollinjen-knappen på riktig måte.
 • VoiceOver kunngjør nå Skala-knappen på riktig måte mens du bruker Erhu-instrumentet.
 • VoiceOver gir nå en hørbar opptelling når du tar opp.
 • VoiceOver kunngjør nå EQ-kontrollene i Amp-programtillegget på riktig måte.
 • VoiceOver kunngjør nå tastaturkontrollene på riktig måte mens du bruker sampleren.
 • VoiceOver kunngjør nå valgte skalaer på riktig måte mens du bruker sampleren.
 • Smart Keyboard er nå fullt tilgjengelig med VoiceOver.
 • VoiceOver kunngjør ikke lenger «null, null» mens GarageBand viser en innlastingsindikator.
 • VoiceOver kunngjør nå antall tilgjengelige lydpakker i Hent flere keyboardlyder-vinduet.
 • Beskrivende tekst i keyboardsporvelgeren er nå tilgjengelig med VoiceOver.
 • VoiceOver kunngjør nå sekunder så vel som brøkdeler av sekunder når du drar i spillehodet.
 • VoiceOver kunngjør nå alle knapper og elementer i Live Loops-biblioteket på riktig måte.
 • Alle detaljskjermer for elementer i lydbiblioteket er nå fullt tilgjengelige med VoiceOver.
 • Det er nå mulig å velge og slå sammen spor ved hjelp av VoiceOver.
 • Ulike inaktive bryterkontroller ser ikke lenger bare ut til å være aktivert når du bruker VoiceOver.
 • VoiceOver kan nå aktivere Automatisering-knappen i sporhodet.
 • Det er nå enklere å navigere i Drummer når du bruker VoiceOver.
 • Ved deling tilbyr ikke VoiceOver lenger å dele en sang når en mappe er valgt.
 • Dupliser- og Legg til en sang-delene er nå tilgjengelige med VoiceOver.
 • Anslag-kontrollen på tastaturet på skjermen er nå tilgjengelig med VoiceOver.
 • Toneredigereren er nå tilgjengelig med VoiceOver.
 • Automatiseringsredigereren er nå tilgjengelig med VoiceOver.
 • Tillegget for visuell equalizer er nå tilgjengelig med VoiceOver.

Live Loops

 • Live Loops-celler spiller nå på en pålitelig måte hele lengden slik den er angitt i redigereren.
 • Live Loops-celler spilles nå konsekvent som forventet etter at sangtempoet er justert flere ganger.

Innhold

 • Når du forhåndsviser en artist-loop, stopper nå forhåndsvisningen av videoen.

Eksportering og deling

 • Eksporterte eller delte prosjekter inkluderer nå lyd fra AUReverb2-tillegg som ble brukt i prosjektet.

Programtillegg

 • Sustain in Alchemy påvirker nå på en pålitelig måte tonen som trykkes.

Angre

 • Angre fungerer nå etter at automatisering er limt inn.
Publiseringsdato: