Om sikkerhetsinnholdet i Safari 14.1

Dette dokumentet beskriver sikkerhetsinnholdet i Safari 14.1.

Om sikkerhetsoppdateringer fra Apple

Av hensyn til kundenes sikkerhet er det Apples praksis ikke å videreformidle, diskutere eller bekrefte sikkerhetsproblemer før det er foretatt en fullstendig undersøkelse og eventuelle nødvendige rettelser eller utgivelser er tilgjengelig. Nylige utgivelser er oppført på siden for Sikkerhetsoppdateringer fra Apple.

Apple-sikkerhetsdokumenter refererer til sårbarheter etter CVE-ID når det er mulig.

For mer informasjon om sikkerhet kan du gå til siden for Apple-produktsikkerhet.

Safari 14.1*

Utgitt 4. mai 2021

WebKit

Tilgjengelig for macOS Catalina og macOS Mojave

Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan føre til utføring av vilkårlig kode. Apple kjenner til en rapport om at dette problemet kan ha vært under aktiv utnyttelse.

Beskrivelse: Et problem med sikkerhetsbrud i minnet ble løst gjennom forbedret tilstandshåndtering.

CVE-2021-30665: yangkang (@dnpushme)&zerokeeper&bianliang fra 360 ATA

WebKit

Tilgjengelig for macOS Catalina og macOS Mojave

Virkning: Behandling av skadelig nettinnhold kan føre til utføring av vilkårlig kode. Apple kjenner til en rapport om at dette problemet kan ha vært under aktiv utnyttelse.

Beskrivelse: Et problem med heltallsoverflyt ble løst med forbedret validering av inndata.

CVE-2021-30663: en anonym forsker

 

* Safari 14.1 inneholder sikkerhetsinnholdet i Safari 14.1 (utgitt 26. april 2021). Når denne oppdateringen er installert, har Safari 14.1 versjonsnummeret 15611.1.21.161.7 på macOS Catalina og 14611.1.21.161.7 på macOS Mojave.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: