Konfigurer virkemåten til SMB Multichannel

I macOS Big Sur 11.3 og nyere er SMB Multichannel aktivert med standardinnstillinger som er ideelle for de fleste organisasjoner og brukere, men brukere kan gjøre justeringer etter behov.

Denne artikkelen er beregnet på nettverksadministratorer.

SMB Multichannel lar macOS etablere mer enn én forbindelse til en SMB-server, øke overføringshastigheter og gi redundans. Serveren må støtte SMB Multichannel for å bruke noen av disse funksjonene.

For å aktivere redundans må du aktivere mer enn én nettverkstilkobling som tillater tilkobling til SMB-serveren. Når SMB Multichannel er aktivert, og mer enn ett nettverk er tilgjengelig, foretrekker macOS nettverket som annonserer seg selv som det raskeste. For at macOS skal kunne bruke flere tilkoblinger samtidig for raskere overføringshastigheter, må grensesnittene ha samme hastigheter aktivert.

Hvis du vil deaktivere støtte for SMB Multichannel i macOS, legger du til følgende linje i /etc/nsmb.conf-filen:

mc_on=no

Noen Wi-Fi-nettverk annonserer raskere hastigheter enn det tilkoblede kablede nettverket. Hvis du vil la SMB Multichannel være aktivert og bare bruke Wi-Fi som en failover for redundans, fordi du foretrekker kablede tilkoblinger, legger du til følgende linje i /etc/nsmb.conf-filen:

mc_prefer_wired=yes

/Etc/nsmb.conf-filen eksisterer ikke som standard. For å opprette én og bruke begge de ovennevnte endringene bruker du følgende Terminal-kommandoer:

echo "[default]" | sudo tee -a /etc/nsmb.conf

echo "mc_on=no" | sudo tee -a /etc/nsmb.conf

echo "mc_prefer_wired=yes" | sudo tee -a /etc/nsmb.conf

For å tilbakestille endringene ovenfor kan du trygt slette /etc/nsmb.conf-filen.

For mer informasjon om SMB Multichannel-alternativene som støttes i det aktive nettverket, kjører du følgende Terminal-kommando:

smbutil multichannel

Publiseringsdato: