Tilgjengeligheten av ultrabredbånd

Enheter som er utstyrt med den Apple-utviklede Ultrabredbånd-brikken, inneholder teknologi for romforståelse. Finn ut hvilke iPhone-modeller og hvilke land og regioner som støtter ultrabredbånd. 

Ultrabredbånd er tilgjengelig på iPhone 11-, iPhone 12-, iPhone 13- og iPhone 14-modeller. Ultrabredbånd er ikke tilgjengelig i alle land og regioner. Funksjonen er underlagt internasjonale forskrifter som krever at den må være avslått i enkelte områder.

Ultrabredbånd er ikke tilgjengelig i disse landene eller regionene:

 • Armenia
 • Aserbajdsjan
 • Hviterussland
 • Indonesia
 • Kasakhstan
 • Kirgisistan
 • Nepal
 • Russland
 • Tadsjikistan
 • Turkmenistan
 • Ukraina
 • Usbekistan
Publiseringsdato: