Løs en Uautorisert medieinnhold-feil i iBooks Author

Hvis du har opprettet en bok som inneholder videofiler i iBooks Author, får du kanskje en Uautorisert medieinnhold-feil når du prøver å publisere den.

Følg fremgangsmåten nedenfor for å løse feilen og publisere boken.

  1. Avslutt iBooks Author.
  2. Åpne Terminal-programmet, og skriv deretter inn 
    defaults write com.apple.iBooksAuthor SFDisableSingleFileFormat YES
    
  3. Åpne iBooks Author.
  4. Åpne dokumentet som ga Uautorisert medieinnhold-feilen da du prøvde å publisere det.
  5. Gjør en mindre redigering i dokumentet, lagre dokumentet og lukk deretter dokumentet.
  6. Åpne dokumentet igjen og prøv å publisere på nytt.
Publiseringsdato: