Om rekalibrering av batteritilstandssystemet i iOS 14.5

Finn ut mer om rekalibrering av batteritilstandssystemet på iPhone 11, iPhone 11 Pro og iPhone 11 Pro Max.

Rekalibrering i iOS 14.5 og nyere

iOS 14.5 har en oppdatering som gjør at batteritilstandssystemet rekalibrerer den maksimale batterikapasiteten* og batteriets maksimale ytelsesevne på iPhone 11, iPhone 11 Pro og iPhone 11 Pro Max. Dette er for å rette opp i unøyaktige beregninger i batteritilstandssystemet for enkelte brukere. Symptomer på denne feilen inkluderer at batteriet tappes uventet, eller, i noen få tilfeller, at batteriet har redusert evne til maksimal ytelse. Denne unøyaktige rapporteringen av batteritilstanden betyr ikke at det finnes et problem med selve batteritilstanden.

Når batteritilstandssystemet kalibreres på nytt, ser du en melding i Innstillinger > Batteri > Batteritilstand. Maksimal kapasitet og evne til maksimal ytelse kalibreres på nytt under vanlige ladesykluser, og denne prosessen kan ta noen uker. Prosenten du ser for maksimal kapasitet, endres ikke mens rekalibreringen pågår. Evnen til maksimal ytelse kan oppdateres, men mange brukere vil ikke merke dette. Hvis du tidligere har sett en melding om redusert batteritilstand, vil du ikke lenger se denne etter å ha oppdatert til iOS 14.5. 

Når rekalibreringen er fullført, oppdateres prosenten for maksimal kapasitet, og evne til maksimal ytelse. Meldingen om rekalibrering blir også fjernet for å vise at prosessen er fullført. 

Hvis rekalibreringen av batteritilstandssystemet indikerer at batteritilstanden er betydelig redusert, ser du meldingen om batteriservice.  

I noen få tilfeller kan rekalibreringen mislykkes, og du ser en ny melding om batteriservice. Hvis dette skjer, kan en Apple-autorisert tjenesteleverandør bytte ut batteriet kostnadsfritt med et nytt batteri med full ytelse og kapasitet. Dette indikerer ikke noe sikkerhetsproblem, og batteriet kan fortsatt brukes.

* Batteriets maksimale kapasitet fastslås ved hjelp av en rekke algoritmer og målinger som tas under bruk. Disse algoritmene kan oppdateres over tid for å gi best mulig overslag over maksimal kapasitet.

Meldinger om rekalibrering av batteri

Etter at du har oppdatert til iOS 14.5 på iPhone 11, iPhone 11 Pro eller iPhone 11 Pro Max, ser du kanskje en av følgende meldinger i Innstillinger > Batteri > Batteritilstand.

 

Batteriet rekalibreres

Hvis du ser meldingen nedenfor, betyr det at batteritilstandssystemet på iPhone kalibreres på nytt.

Batteritilstandssystemet rekalibrerer maksimal kapasitet og evne til maksimal ytelse. Dette kan ta noen uker. Finn ut mer...

Rekalibreringen av maksimal kapasitet og evne til maksimal ytelse skjer over tid i løpet av vanlige ladesykluser. Hvis prosessen lykkes, fjernes meldingen om rekalibrering, og prosenten for maksimal kapasitet blir oppdatert.

 

Kan ikke anbefale service

Hvis du ser meldingen nedenfor, betyr det at batteritilstandssystemet på iPhone kalibreres på nytt. Mens denne prosessen pågår kan ikke iPhone anbefale batteriservice.

Batteritilstandssystemet rekalibrerer maksimal kapasitet og evne til maksimal ytelse. Dette kan ta noen uker. Kan ikke gi noen anbefalinger om service for øyeblikket. Finn ut mer...

Hvis du tidligere har sett en melding om redusert batteritilstand, slutter du å se denne etter å ha oppdatert til iOS 14.5. Rekalibreringen av den maksimale kapasiteten og ytelsesevnen skjer over tid i løpet av ordinære ladesykluser. Hvis prosessen lykkes, fjernes meldingen om rekalibrering, og prosenten for maksimal kapasitet blir oppdatert.

 

Rekalibreringen mislyktes

 Hvis du ser meldingen nedenfor, betyr det at rekalibreringen av batteritilstandssystemet mislyktes.

Rekalibrering av batteritilstandssystemet mislyktes. En Apple-autorisert tjenesteleverandør kan bytte ut batteriet kostnadsfritt med et nytt batteri med full ytelse og kapasitet. Mer om servicealternativer...

Denne meldingen indikerer ikke noe sikkerhetsproblem. Batteriet ditt kan fremdeles brukes. Men du merker kanskje flere problemer med batteriet og ytelsen. En Apple-autorisert tjenesteleverandør kan bytte ut batteriet kostnadsfritt med et nytt batteri med full ytelse og kapasitet. Finn ut mer om å få utført service på batteriet.

Batteriservice

Siden batteritilstandssystemet kan gi unøyaktige målinger for øyeblikket, anbefaler vi at du venter til rekalibreringen er fullført, før du kontakter en Apple-autorisert tjenesteleverandør. Hvis enheten din er dekket av garanti, AppleCare+ eller forbrukerlovgivning, utvides servicedekningen for et batteri med dette problemet midlertidig for å dekke rekalibreringsperioden. Hvis iPhone 11, iPhone 11 Pro eller iPhone 11 Pro Max anbefaler batteriservice etter rekalibrering, kontakter du Apple-kundestøtten for å finne ut mer om hvilke servicealternativer du har. Hvis det er skader på iPhone 11, iPhone 11 Pro eller iPhone 11 Pro Max som kan gjøre det vanskeligere å utføre reparasjonen, for eksempel sprekker i skjermen, må dette problemet løses før det utføres service. I noen tilfeller må du betale for denne reparasjonen.

Du kan også kontakte Apple-kundestøtten hvis du tidligere har betalt for service på et batteri utenom garantien for iPhone 11, iPhone 11 Pro eller iPhone 11 Pro Max etter å ha sett en melding om redusert batteritilstand eller etter å ha opplevd uventet batteriatferd.

Finn ut mer

Les mer om iPhone-batteri og -ytelse for å finne ut mer om ytelsen til iPhone og hvordan denne henger sammen med batteriet.

Publiseringsdato: