Hva du kan gjøre hvis du får et varsel om at en AirTag, tilbehør i Hvor er?-nettverket eller et sett med AirPods er med deg

Med AirTag kan du enkelt spore ting som nøkler, lommebok, veske, ryggsekk, bagasje med mer. Du kan enkelt konfigurere den med iPhone, iPad eller iPod touch og feste den til eiendelen din, og AirTag-brikken vises på Objekter-fanen i Hvor er?-appen.

Hvor er?-nettverket brukes av AirTag og enheter som er en del av dette nettverkets tilbehørsprogram, i tillegg til enkelte AirPod-modeller (AirPods 3. generasjon, AirPods Pro og AirPods Max). Dette gjør det enklere for deg å holde styr på og finne eiendelene dine.* Når du har konfigurert et kompatibelt objekt, vises det i Enheter- eller Objekter-fanen i Hvor er?-appen.

AirTag, AirPods og annet tilbehør i Hvor er?-nettverket har funksjoner som beskytter mot uønsket sporing. De skal ikke brukes til å spore personer, og de skal ikke brukes til å spore eiendeler som ikke tilhører deg. Bruk av disse produktene til å spore personer uten deres samtykke er straffbart i mange land og regioner rundt om i verden. Hvis det oppdages at en AirTag, et sett med AirPods eller tilbehør i Hvor er?-nettverket er brukt til ulovlig sporing av en person, kan politiet be om tilgjengelig informasjon fra Apple i etterforskningen.

AirTag, AirPods og tilbehør i Hvor er?-nettverket beskytter personvernet ditt når du bruker dem til å holde styr på viktige eiendeler. De har unike Bluetooth-identifikatorer som endres ofte. Hvor er?-nettverket bruker ende-til-ende-kryptering og er bygget med fokus på personvern.

Finn ut mer om Hvor er? og personvern

Uønsket sporing

Hvis en AirTag, AirPods eller annet tilbehør i Hvor er?-nettverket som har kommet bort fra eieren, observeres sammen med deg over tid, blir du varslet på én av to måter. Disse funksjonene ble laget spesielt for å hindre at noen kan prøve å spore deg uten at du vet det.

 1. Hvis du har en iPhone, iPad eller iPod touch, sender Hvor er? en varsling til Apple-enheten din. Denne funksjonen er tilgjengelig i iOS eller iPadOS 14.5 eller nyere. For å motta varsler må du sørge for å gjøre følgende:
  • Gå til Innstillinger > Personvern > Stedstjenester, og slå på Stedstjenester.
  • Gå til Innstillinger > Personvern > Stedstjenester > Systemtjenester. Slå på Finn iPhone.
  • Gå til Innstillinger > Personvern > Stedstjenester > Systemtjenester. Slå på Relevante steder for å bli varslet når du ankommer et relevant sted, for eksempel hjemmet ditt. 
  • Gå til Innstillinger > Bluetooth, og slå på Bluetooth. 
  • Gå til appen Hvor er?, trykk på Meg-fanen, og slå på Tracking Notifications (Sporingsvarslinger).
  • Slå av flymodus. Hvis enheten er i flymodus, mottar du ikke sporingsvarsler.
 2. En AirTag, et ladeetui for AirPods Pro (2. generasjon) eller et Hvor er?-nettverkstilbehør som ikke er nær eieren sin i en lengre periode, lager en lyd når den/det flyttes på.

Hvis du oppdager en ukjent AirTag, ukjent tilbehør i Hvor er?-nettverket eller ukjente AirPods, bruker du fremgangsmåten under for å finne ut mer om enheten, finne den og deaktivere den. Hvis du bruker en Android-enhet, kan du laste ned Tracker Detect-appen for å finne en AirTag eller tilbehør i Hvor er-nettverket som har kommet bort fra eieren, og som kanskje beveger seg sammen med deg.

Hvis du får en varselmelding

Hvis du ser et av følgende varsler på iPhone, iPad eller iPod touch, kan det hende at et objekt som er kompatibelt med Hvor er?-nettverket, beveger seg sammen med deg, og eieren kan kanskje se plasseringen. Dette kan være en AirTag, AirPods, AirPods Pro, AirPods Max eller tilbehør i Hvor er?-nettverket fra andre produsenter enn Apple.

Det er mulig at AirTag-brikken eller tilbehøret i Hvor er?-nettverket er festet på et objekt du låner. Du kan også få denne varselmeldingen hvis du låner AirPods av noen andre. Hvis du låner en AirTag eller en annen eiendel som er kompatibel med Hvor er?-nettverket, av et medlem av Familiedeling-gruppen din, kan du slå av varsler for denne eiendelen i én dag eller på ubestemt tid.

Hvis det registreres at en AirTag som er atskilt fra eieren flytter seg med deg over tid, eller hvis iPhonen din er våken og en AirTag som ikke er nær eieren sin i en periode avgir en lyd for å indikere at den har beveget seg, vises dette varselet: AirTag beveger seg sammen med deg.

Sporingsvarsling på iPhone

Hvor er? viser et kart over hvor AirTag-brikken, tilbehør i Hvor er?-nettverket eller et sett med AirPods er observert sammen med deg. De røde prikkene viser hvor det ukjente objektet ble registrert i nærheten av iPhone, iPad eller iPod touch. De stiplede linjene som forbinder de røde prikkene, bidrar til å angi sekvensen der objektet ble registrert sammen med deg. De røde prikkene angir ikke når objektets eier viser objektets plassering.

Ukjent element vises på kartet i Hvor er?-appen på iPhone 

Hvis AirPods som har kommet bort fra eieren, observeres sammen med deg over tid, vises ett av disse varslene: AirPods registrert, AirPods Pro registrert eller AirPods Max registrert.

Sporingsvarsling på iPhone

Hvis tilbehør i Hvor er?-nettverket som har kommet bort fra eieren, observeres sammen med deg over tid, vises dette varselet: «Produktnavn» registrert (der «Produktnavn» er navnet på det registrerte tilbehøret i Hvor er?-nettverket). 

Sporingsvarsling på iPhone

Hvis AirPods eller tilbehør i Hvor er?-nettverket registreres, men Hvor er?-appen har problemer med å koble til dem eller serveren på det tidspunktet, vises dette varselet: Ukjent tilbehør registrert. Dette varselet vises bare hvis et sett med AirPods eller tilbehør i Hvor er?-nettverket registreres i nærheten av deg. Det vises ikke for en AirTag. Disse kan være lånte AirPods, eller AirPods som en venn eller et familiemedlem har glemt igjen. 

Sporingsvarsling på iPhone

Finn en ukjent AirTag, ukjente AirPods eller ukjent tilbehør i Hvor er?-nettverket

Hvis du får et varsel om at en AirTag, AirPods eller annet tilbehør i Hvor er?-nettverket beveger seg sammen med deg, følger du denne fremgangsmåten for å finne det. Sjekk først om du kan spille av en lyd på det ukjente tilbehøret med Hvor er?-appen:

 1. Trykk på varselet.
 2. Trykk på Fortsett og deretter på Spill lyd.
 3. Lytt etter lyden. Du kan spille den av igjen hvis du trenger mer tid til å finne objektet.

Hvis alternativet for å spille av en lyd ikke er tilgjengelig, kan det hende at objektet ikke er sammen med deg lenger. Eller hvis objektet var sammen med deg over natten, kan det hende at identifikatoren er endret. Hvor er? bruker identifikatoren til å fastslå at det er det samme objektet som beveger seg sammen med deg. Hvis objektet er innenfor eierens rekkevidde, kan du heller ikke spille av noen lyd.

Hvis det ukjente tilbehøret er en AirTag og du har en støttet iPhone-modell med ultrabredbånd, kan du også trykke på Find Nearby (Finn i nærheten) for å finne en AirTag i nærheten ved hjelp av Presisjonssøk.

 1. Trykk på varselet.
 2. Trykk på Fortsett og deretter på Find nearby (Finn i nærheten).
 3. Følg instruksjonene på skjermen og gå rundt i området til iPhone kobler til den ukjente AirTagen.
 4. iPhonen viser hvor langt unna og i hvilken retning den ukjente AirTagen er. Bruk denne informasjonen for å komme nærmere den ukjente AirTagen til du finner den.
  • Når AirTagen er innenfor Bluetooth-rekkevidden til iPhonen, kan du spille av en lyd på AirTagen ved å trykke på knappen Spill lyd .
  • Hvis iPhonen sier at det kreves mer lys, trykker du på Slå på lommelykten-knappen .
 5. Når du er ferdig, trykker du på Ferdig .

Hvis alternativet for å spille av en lyd ikke er tilgjengelig, du ikke kan høre lyden, eller du ikke kan finne objektet med Presisjonssøk og du tror objektet fortsatt er med deg, kan du se gjennom eiendelene dine for å prøve å finne det. Sjekk lommer for å se om du har objektet på deg, og sjekk eiendeler der enheten kan befinne seg. Det kan være på et sted du ikke sjekker ofte, for eksempel i en jakkelomme, ytterlommen på en bag eller i bilen. Hvis du ikke finner enheten, og hvis du føler at sikkerheten din er i fare, kan du gå til et trygt offentlig sted og kontakte politiet.

Hvis du hører at en AirTag spiller av en lyd

For å varsle folk i nærheten spilles det av lyder fra AirTager som har vært borte fra eieren i en viss periode, når de flyttes. Hvis du finner en AirTag etter å ha hørt den lage lyd, kan du bruke en hvilken som helst enhet med NFC, for eksempel en iPhone eller Android-telefon, for å se om eieren har merket den som mistet, og hjelpe til med å levere den tilbake. Hvis du føler at denne AirTag-brikken eller tilbehøret i Hvor er?-nettverket kanskje sporer folk uten deres samtykke, kan du få instruksjoner om hvordan du deaktiverer brikken eller tilbehøret. 

Om denne AirTag-informasjonen på iPhone


Få informasjon om eller deaktiver en AirTag, tilbehør i Hvor er?-nettverket eller et sett med AirPods

Hvis du har funnet en ukjent AirTag, kan du følge disse trinnene for å se informasjon om den eller for å deaktivere den:  

 1. Hvis du har funnet en AirTag, holder du toppen av iPhonen din eller en NFC-kompatibel smarttelefon nær den hvite siden av AirTag-brikken til en varsling vises.
 2. Trykk på varslingen. Da åpnes det et nettsted hvor du finner informasjon om AirTag-brikken, inkludert serienummeret og de fire siste sifrene i telefonnummeret til personen som registrerte den. Dette kan hjelpe deg med å identifisere eieren hvis du kjenner vedkommende. Det kan være lurt å ta et skjermbilde for å sikre at du kan dokumentere informasjonen.
 3. Hvis eieren har merket AirTag-brikken som mistet, kan det hende du ser en melding med informasjon om hvordan du kontakter eieren.

Hvis du vil finne ut mer om et sett med AirPods eller tilbehør i Hvor er?-nettverket som eieren har mistet, kan du rulle ned til bunnen av Objekter-fanen og deretter trykke på Identifiser funnet objekt.

Hvis du trenger å se en liste over alle AirTager og alt tilbehør i Hvor er?-nettverket du har blitt varslet om, åpner du Hvor er?-appen på iPhone, iPad eller iPod touch. Trykk på Objekter. Rull ned til bunnen, og trykk på Objekter registrert sammen med deg. Objekter som nylig har utløst et uønsket sporingsvarsel, vises. Hvis alternativet for å spille av en lyd ikke er tilgjengelig, kan det hende at objektet ikke er med deg lenger, eller at det er i nærheten av eieren. Hvis det har vært hos deg over natten, kan det være identifikatoren har endret seg.

Ukjent AirTag på kartet i Hvor er?-appen

For å deaktivere AirTag, AirPods eller tilbehør i Hvor er?-nettverket og hindre det i å dele plasseringen trykker du på Instruksjoner for å deaktivere og følger trinnene på skjermen. Når en AirTag, AirPods eller tilbehøret i Hvor er?-nettverket er deaktivert, kan ikke eieren lenger få oppdateringer om gjeldende plassering. Du kommer heller ikke til å motta uønskede sporingsvarsler for objektet lenger.

Instruksjoner om hvordan du deaktiverer AirTag

Hvis du føler at sikkerheten din er i fare, kan du kontakte det lokale politiet, som kan samarbeide med Apple og be om informasjon relatert til objektet. Du må kanskje oppgi serienummeret til AirTag-brikken, AirPods, tilbehøret i Hvor er?-nettverket eller enheten.

Hvis du deaktiverer Hvor er?-nettverket på enheten, slår av Bluetooth eller slår av Stedstjenester på iPhone, hindrer du ikke eieren av AirTag-brikken, AirPods eller tilbehøret i Hvor er?-nettverket i å se plasseringen til brikken eller tilbehøret. Du må deaktivere objektet ved å følge instruksjonene ovenfor.


Se etter AirTag eller tilbehør for Hvor er?-nettverket med en Android-enhet

Hvis du bruker en Android-enhet, kan du laste ned Tracker Detect-appen fra Google Play Store. Tracker Detect leter etter objektsporere innenfor Bluetooth-rekkevidde som har kommet bort fra eieren, og som er kompatible med Apples Hvor er?-nettverk. Dette inkluderer AirTag og kompatible objektsporere som bruker Hvor er?-nettverket. Hvis du tror at noen bruker en AirTag eller en annen objektsporer til å spore posisjonen din, kan du skanne for å prøve å finne den. Hvis appen registrerer en AirTag eller en kompatibel objektsporer som er nær deg i minst ti minutter, kan du spille av en lyd for å finne den.

Gå til Google Play for å laste ned Tracker Detect-appen


Flere ressurser

Hvis du føler at sikkerheten din er i fare, kan disse tilleggsressursene være nyttige:

 

* Hvor er?-nettverket støttes ikke i Sør-Korea.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: