Spor atrieflimmerhistorikk med Apple Watch

Finn ut hvordan du konfigurerer Atrieflimmerhistorikk for å spore hvor ofte hjertet ditt viser tegn på AFib og registrere livsstilsfaktorer som kan påvirke tilstanden din. 

Om AFib og atrieflimmerhistorikk

Afib er en vanlig form for ujevn hjerterytme der forkamrene ikke slår i samme takt som hjertekamrene. 

Ifølge den amerikanske folkehelseetaten CDC er omtrent 2 % av alle amerikanere under 65 år og 9 % av alle amerikanere over 65 år rammet av AFib. Uregelmessigheter i hjerterytmen blir mer vanlig når man blir eldre. Enkelte personer med AFib opplever ingen symptomer. Andre opplever symptomer som for eksempel raske hjerteslag, hjertebank, utmattelse og kortpustethet.

AFib er en kronisk sykdom, men varigheten av episodene kan endre seg over tid. Personer med AFib lever ofte sunne og aktive liv. Hvor ofte AFib oppstår kan potensielt reduseres med jevnlig trening, sunn mat, sunn vekt og behandling av andre medisinske tilstander som kan forverre AFib. Uten behandling kan AFib føre til hjertesvikt eller blodpropp, som igjen kan føre til slag.

Atrieflimmerhistorikk gir deg en langvarig oversikt over hvor ofte hjertet viser tegn på AFib – også kalt atrieflimmergrad – slik at du kan dele informasjonen med legen din.

Dette trenger du

En iPhone som viser Slik fungerer Atrieflimmerhistorikk-konfigurasjonsskjermen 

Konfigurer Atrieflimmerhistorikk

 1. Åpne Helse-appen på iPhone.
 2. Trykk på Bla gjennom, og trykk deretter på Hjerte.
 3. Trykk på Atrieflimmerhistorikk.
 4. Trykk på Konfigurer og deretter på Kom i gang.
 5. Skriv inn fødselsdatoen din.
 6. Velg Ja for å indikere at du har fått diagnosen AFib av en lege, og trykk deretter på Fortsett.
 7. Trykk på Fortsett for å lese mer om Atrieflimmerhistorikk, resultatene du kan se og livsstilsfaktorer.
 8. Trykk på Ferdig.

Registrer livsstilsfaktorer

Atrieflimmerhistorikk sjekker jevnlig hjerterytmen din for tegn på AFib. Selv om AFib kan oppstå når som helst, er det faktorer som kan påvirke prosentandelen av tid hjertet ditt viser tegn på AFib. Atrieflimmerhistorikk vurderer de følgende livsstilsfaktorene som kan påvirke prosentandelen av tid med AFib:

 • Treningsminutter
 • Søvn
 • Vekt
 • Alkoholinntak
 • Oppmerksomme minutter

Hvis du bruker Apple Watch under trening, mens du sover og mens du mediterer, loggføres treningsminutter, søvn og oppmerksomme minutter automatisk. Du kan trykke på hver livsstilsfaktor, og deretter på Loggfør for å manuelt loggføre informasjonen. Du kan også trykke på en foreslått tredjepartsapp for å laste den ned fra App Store og bruke den til å spore hver faktor.

Se Atrieflimmerhistorikk-anslaget ditt

Når funksjonen har samlet inn et tilstrekkelig antall avlesninger, mottar du ukentlige varsler hver mandag på Apple Watch. Disse varslene inneholder den anslåtte prosentandelen av tid hjertet ditt viste tegn på AFib i uken som gikk. Du kan også se mer detaljert informasjon om historikken din i Helse-appen.

En iPhone som viser et eksempel på en Atrieflimmerhistorikk-graf med livsstilfaktoren Søvn valgt 

 1. Åpne Helse-appen på iPhone.
 2. Trykk på Bla gjennom, og trykk deretter på Hjerte.
 3. Trykk på Atrieflimmerhistorikk. Hvis du har lagret Atrieflimmerhistorikk i Favoritter, får du også tilgang til informasjonen via Oppsummering-fanen.

Den anslåtte atrieflimmerhistorikken din vises som en prosentandel. En lavere prosentandel betyr at hjertet var sjeldnere i AFib, mens en høyere prosentandel betyr at det skjedde oftere. Atrieflimmerhistorikken vises aldri som 0 %. I stedet vises den som 2 % eller mindre.

Du kan også trykke på Vis livsstilsfaktorer for å sammenligne en livsstilsfaktor med atrieflimmerhistorikken din.

Se AFib History Highlights (Hovedpunkter for atrieflimmerhistorikk)

I AFib History Highlights (Hovedpunkter for atrieflimmerhistorikk) kan du se ukedagene og tidspunktene hjertet ditt vanligvis viser tegn på AFib. Dette kan hjelpe deg med å vurdere hvordan livsstilsfaktorer kan påvirke tilstanden din. AFib History Highlights (Hovedpunkter for atrieflimmerhistorikk) blir tilgjengelig når et tilstrekkelig antall målinger er samlet inn og du har brukt Apple Watch i seks uker.

 

 1. Åpne Helse-appen på iPhone.
 2. Bla ned til Hovedpunkter.
 3. Trykk på Atrieflimmerhistorikk.

Del atrieflimmerhistorikken din

Hvis du har konfigurert deling av helsedata i Helse-appen, kan familie og venner motta oppdateringer om atrieflimmerhistorikken din. Hvis du bor i USA, kan du også automatisk dele atrieflimmerhistorikken din med helsetjenester som er registrert. Finn ut mer om hvordan du deler og ser helsedata i Helse-appen.

Du kan også eksportere atrieflimmerhistorikken til en PDF-fil som du kan dele. I Atrieflimmerhistorikk ruller du ned til Valg og trykker på Eksporter PDF. Trykk på Del-knappen for å sende PDF-filen til noen i Kontakter, lagre den i Filer-appen eller sende den til en annen enhet via AirDrop.

Dette bør du vite

 • Spareblussmodus slår av hjertemålinger i bakgrunnen og kan føre til at du ikke ser anslått atrieflimmerhistorikk hvis den aktiveres. Finn ut mer om Spareblussmodus.
 • Apple Watch kan ikke oppdage hjerteinfarkt eller slag. Hvis du opplever brystsmerter, trykk, sammensnøring eller det du tror er et hjerteinfarkt, må du ringe nødnummeret med det samme.
 • Apple Watch sjekker periodisk for tegn på atrieflimmer. Atrieflimmerhistorikk oppdager kanskje ikke alle tilfeller av ujevn hjerterytme.
 • Atrieflimmerhistorikk varsler deg ikke når du opplever AFib.
 • Ikke endre medisineringen din uten å snakke med en lege.
 • Siden funksjonen for varslinger om ujevn hjerterytme ikke er laget for personer med AFib, slås den automatisk av når du konfigurer Atrieflimmerhistorikk.

Publiseringsdato: