Sett på pause, hopp over og juster volumet med AirPods og AirPods Pro

Med AirPods kan du lytte til musikk, ringe, bruke Siri og mye mer.

Styr lyden med AirPods Pro (2. generasjon)

   

trykk på berøringskontrollen for å spille av lyd og sette den på pause

Trykk på berøringskontrollen på skaftet til en AirPod for å spille av lyd og sette den på pause. Trykk på nytt for å fortsette avspillingen.

dobbelttrykk på berøringskontrollen for å hoppe fremover

Dobbelttrykk på berøringskontrollen for å hoppe fremover.

trippeltrykk på berøringskontrollen for å hoppe bakover

Du hopper bakover ved å trippeltrykke på berøringskontrollen.

sveip opp eller ned på skaftet på venstre eller høyre AirPod for å skru volumet opp eller ned

Hvis du vil skru volumet opp eller ned, plasserer du tommelen på skaftet til venstre eller høyre AirPod og bruker pekefingeren til å sveipe opp eller ned på berøringskontrollen.

Bruk Siri med AirPods Pro (2. generasjon)

Du kan bruke Siri med AirPods til å stille spørsmål og ringe. Siri kan også styre musikken din og sjekke statusen til AirPods. For å konfigurere en AirPod Pro til å bruke Siri, trykker du på og holder inne berøringskontrollen.

Bruk Aktiv støyreduksjon og Lydfremheving med AirPods Pro (2. generasjon)

Med AirPods Pro kan du styre hvor mye du hører av omgivelsene. Trykk på og hold inne berøringskontrollen for å bytte mellom Aktiv støyreduksjon og Lydfremheving. Du kan velge hvilke moduser trykk-og-hold-handlingen bytter mellom:

 1. Med AirPods i ørene og koblet til iPhonen, iPaden eller iPod touch går du til Innstillinger > Bluetooth. Eventuelt kan du gå til Innstillinger > [dine AirPods].
 2. Trykk på Mer info-knappen  ved siden av AirPods på listen over enheter.
 3. Trykk på Støyreduksjon, Lydfremheving eller Av.

 

AirPods trykksensor 

Kontroller lyden med AirPods Pro (1. eller 2. generasjon) eller AirPods (3. generasjon)

 • Trykk på trykksensoren på skaftet til en AirPod for å spille av lyd og sette den på pause. Trykk på nytt for å fortsette avspillingen.
 • Trykk to ganger på trykksensoren for å hoppe fremover.
 • Du spoler tilbake ved å trippeltrykke på trykksensoren.
 • For å skru opp eller ned volumet, si «Hei, Siri», og si noe som «Skru opp volumet» eller «Skru ned volumet». Eller dra volumskyveknappen i appen du lytter til, på Låst skjerm eller i Kontrollsenter. Du kan også åpne Spilles nå på Apple Watch og vri på Digital Crown for å skru lyden på AirPods Pro eller AirPods (3. generasjon) opp eller ned.

Bruk Siri med AirPods Pro (1. eller 2. generasjon) eller AirPods (3. generasjon)

Du kan bruke Siri med AirPods til å stille spørsmål og ringe. Siri kan også styre musikken din og sjekke statusen til AirPods. For å stille inn en AirPod Pro til å bruke Siri, trykker du og holder inne trykksensoren.

Bruk Aktiv støyreduksjon og Lydfremhevingsmodus med AirPods Pro (1. eller 2. generasjon)

Med AirPods Pro kan du styre hvor mye du hører av omgivelsene. Trykk på og hold inne trykksensoren for å bytte mellom Aktiv støyreduksjon og Lydfremheving. Du kan velge hvilke moduser trykk-og-hold-handlingen bytter mellom:

 1. Med AirPods i ørene og koblet til iPhonen, iPaden eller iPod touch går du til Innstillinger > Bluetooth. Eventuelt kan du gå til Innstillinger > [dine AirPods].
 2. Trykk på Mer info-knappen  ved siden av AirPods på listen over enheter.
 3. Trykk på Støyreduksjon, Lydfremheving eller Av.

Styr lyden med AirPods (1. eller 2. generasjon)

Du kan bruke Siri og kontrollere avspillingen av lydinnhold med AirPods.

Styr lyden med AirPods (2. generasjon)

 • For å aktivere Siri, si «Hei, Siri».
 • For å spille av lyd eller hoppe fremover, dobbelttrykker du på en AirPod.

AirPods-trykkbevegelse 

Styr lyden med AirPods (1. generasjon)

Dobbelttrykk på en AirPod for å bruke Siri.

Endre dobbeltklikkfunksjonen for hver AirPod (1. og 2. generasjon)

Du kan stille inn hver AirPod til å gjøre en av disse når du dobbelttrykker på den:

 • Bruke Siri*
 • Spill av eller sett lydinnhold på pause
 • Hopp fremover
 • Gå tilbake til forrige spor

Velg hva du vil at hver AirPod skal gjøre når du dobbelttrykker på den.

Svar på anrop med AirPods eller AirPods Pro

Hvis du mottar et anrop mens du bruker AirPods, kan Siri informere deg om det. Slik svarer du på anrop eller avviser dem:

 • Hvis du vil svare med AirPods Pro (1. eller 2. generasjon) eller AirPods (3. generasjon), trykker du på trykksensoren.
 • For å svare med AirPods (1. eller 2. generasjon) dobbelttrykker du på en AirPod.
 • Hvis du vil avvise et innkommende anrop og sende det direkte til telefonsvareren, dobbelttrykker du på trykksensoren på AirPods Pro (1. eller 2. generasjon) eller AirPods (3. generasjon). På AirPods (1. eller 2. generasjon) dobbelttrykker du.

Siri kan lese opp innkommende meldinger gjennom AirPods Pro eller AirPods (3. generasjon).

 

* Hvis det ikke fungerer å dobbelttrykke for å bruke Siri, går du til Innstillinger > Siri og søk, og deretter sørger du for at Tillat Siri på låst skjerm er på.

Publiseringsdato: