Hvis en app ber om å spore aktiviteten din

Med Innsyn i appsporing (App Tracking Transparency) kan du velge om en app kan spore aktiviteten din på nettstedene og i appene til andre selskaper, for reklameformål eller for å dele informasjonen med informasjonsmeglere. 

I iOS 14.5, iPadOS 14.5 og tvOS 14.5 eller nyere må apper be om tillatelse før de kan spore aktiviteten din på nettstedene og i appene til andre selskaper. Sporing finner sted når identifiserende informasjon om deg eller enheten din som samles inn av en app, knyttes sammen med identifiserende informasjon om deg eller enheten din som er samlet inn av apper, nettsteder og andre steder som eies av tredjeparter, med formålet å reklamere målrettet til deg eller optimalisere reklame. Sporing er også når informasjonen som samles inn, deles med informasjonsmeglere.

Finn ut mer om appsporing og andre personvernkontroller

En app som ber om tillatelse til å spore aktiviteten din i appene og på nettstedene til andre selskaper. 

Hvis en app ber om å spore aktiviteten din

Hvis du ser en forespørsel om å spore aktiviteten din, kan du trykke på Tillat eller Be appen om å ikke spore deg. Du kan fortsatt bruke appen som normalt, uansett om du tillater appen å spore aktiviteten din eller ikke.

Apputvikleren kan tilpasse en del av meldingen som forklarer hvorfor appen ber om å spore aktiviteten din. Du kan også gå til appens produktside i App Store for mer informasjon om hvordan apputvikleren bruker dataene dine.

Hvis du velger Be appen om å ikke spore deg, får ikke apputvikleren tilgang til systemets reklameidentifikator (IDFA), som ofte brukes til sporing. Appen får heller ikke tillatelse til å spore aktiviteten din via annen informasjon som kan identifisere deg eller enheten din, for eksempel e-postadressen din.

Administrer tillatelser for aktivitetssporing

Du kan når som helst gi eller trekke tilbake tillatelse til at en app kan spore aktiviteten din.

I Innstillinger kan du administrere hvilke apper som skal ha tillatelse til å spore aktiviteten din.

  1. Gå til Personverninnstillingene for å se en liste over apper som har bedt om å spore aktiviteten din. 
    • På iPhone, iPad eller iPod touch: Gå til Innstillinger > Personvern og sikkerhet* > Sporing. 
    • På Apple TV: Gå til Innstillinger > Generelt > Personvern > Sporing. 
  2. Trykk for slå sporingstillatelsen til en bestemt app av eller på.

Hvis du slår av «La apper be om å spore» i innstillingene for personvern og sikkerhet, får du ikke forespørsler fra apper som vil spore aktiviteten din. Når denne innstillingen er slått av, blir Be appen om å ikke spore deg automatisk valgt for nye apper som ber om å spore deg.

Du kan også velge å be alle apper som du tidligere har tillatt å spore aktiviteten din, om å slutte å spore deg. Eller du kan velge at bare de appene du tidligere har gitt tillatelse, kan fortsette å spore aktiviteten din.

*I tidligere versjoner av iOS og iPadOS heter denne innstillingen «Personvern».

Hvis du ikke kan slå på innstillingen «La apper be om å spore»

I noen tilfeller kan ikke innstillingen «La apper be om å spore» slås på, inkludert 

  • for brukere som har barnekonto eller er under 18 år basert på fødselsåret, og er pålogget med Apple-ID-en sin*
  • hvis Apple-ID-en din administreres av en utdanningsinstitusjon eller bedrift
  • hvis enheten administreres og bruker en konfigurasjonsprofil som begrenser sporing
  • hvis Apple-ID-en din ble opprettet i løpet av de siste tre dagene

Apper som ber om å få spore, får ikke tilgang til annonseringsidentifikatoren (IDFA) så lenge denne innstillingen er avslått. Hvis statusen for kontoen eller enheten din endrer seg og du deretter velger å slå på «La apper be om å spore», får du opp tillatelsesforespørselen neste gang appen ber om å få spore.

* Alderen for barnekontoer varierer etter land og region. 

 

Publiseringsdato: