Slik deaktiverer du SMB 1 eller NetBIOS i macOS

Finn ut hvordan du deaktiverer SMB 1 eller NetBIOS for å forhindre failover.

Denne artikkelen er beregnet på administratorer av bedrifts- og utdanningssystemer.

Når du oppretter utgående tilkoblinger til servere, er SMB 1 og NetBIOS aktivert som standard i macOS for å forbedre kompatibiliteten med tredjepartsprodukter. macOS vil prøve å bruke de senere versjonene av SMB, så vel som DNS og port 445, med failover til port 139 og SMB 1 ved behov. Du kan deaktivere SMB 1 eller NetBIOS for å forhindre failover.

For å deaktivere SMB 1 legger du til følgende linje i /etc/nsmb.conf-filen:

protocol_vers_map=6

For å deaktivere NetBIOS legger du til følgende linje i /etc/nsmb.conf-filen:

port445=no_netbios

/Etc/nsmb.conf-filen eksisterer ikke som standard. For å opprette én og bruke begge de ovennevnte endringene bruker du følgende Terminal-kommandoer:

echo "[default]" | sudo tee -a /etc/nsmb.conf
echo "protocol_vers_map=6" | sudo tee -a /etc/nsmb.conf
echo "port445=no_netbios" | sudo tee -a /etc/nsmb.conf

For å tilbakestille endringene ovenfor kan du trygt slette /etc/nsmb.conf-filen.

Som standard godtas ikke SMB-tilkoblinger i macOS. Hvis du har satt opp Mac-maskinen til å være en filserver i Fildeling-valgpanelet, kan du deaktivere SMB 1 mens du fortsetter å tillate SMB 2- og 3-tilkoblinger. Bruk følgende kommandoer:

sudo scutil --prefs com.apple.smb.server.plist
get /
d.add ProtocolVersionMap # 6
set /
commit
apply
quit

For å tilbakestille endringen ovenfor kjører du følgende kommandoer:

sudo scutil --prefs com.apple.smb.server.plist
get /
d.add ProtocolVersionMap # 7
set /
commit
apply
quit

For å deaktivere netbiosd-navneregistrering kjører du følgende kommando:

sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.netbiosd.plist

For å bekrefte at netbiosd ikke kjører kan du kjøre følgende kommando. Hvis du ikke ser noen resultater, kjører ikke netbiosd:

sudo ps aux | grep -i netbiosd | grep -v grep

For å tilbakestille denne endringen kjører du følgende kommando:

sudo launchctl load -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.netbiosd.plist
Publiseringsdato: