Slik deaktiverer du SMB 1 eller NetBIOS i macOS

Finn ut hvordan du deaktiverer SMB 1 eller NetBIOS for å forhindre failover.

Denne artikkelen er beregnet på administratorer av bedrifts- og utdanningssystemer.

SMB 1 og NetBIOS er aktivert som standard i macOS for å forbedre kompatibiliteten med tredjepartsprodukter. macOS vil prøve å bruke de senere versjonene av SMB, så vel som DNS og port 445, med failover til port 139 og SMB 1 ved behov. Du kan deaktivere SMB 1 eller NetBIOS for å forhindre denne failoveren.

For å deaktivere SMB 1 legger du til følgende linje i /etc/nsmb.conf-filen:

protocol_vers_map=6

For å deaktivere NetBIOS legger du til følgende linje i /etc/nsmb.conf-filen:

port445=no_netbios

/Etc/nsmb.conf-filen eksisterer ikke som standard. For å opprette en og bruke begge de ovennevnte endringene bruker du følgende Terminal-kommandoer:

echo "[default]" | sudo tee -a /etc/nsmb.conf
echo "protocol_vers_map=6" | sudo tee -a /etc/nsmb.conf
echo "port445=no_netbios" | sudo tee -a /etc/nsmb.conf

For å tilbakestille endringene ovenfor kan du trygt slette /etc/nsmb.conf-filen.

Publiseringsdato: