Hodetelefonvarslinger på iPhone, iPod touch eller Apple Watch

Motta varsler om at volumet skal skrus ned når du har nådd den anbefalte sjudagersgrensen for lydeksponering.

På grunn av forskrifter og sikkerhetsstandarder kan ikke hodetelefonvarslinger slås av i visse land eller regioner.

Slå hodetelefonvarslinger på eller av

  1. Åpne Innstillinger-appen på iPhone eller iPod touch.
  2. Trykk på Lyder og følbar respons, og trykk deretter på Trygg bruk av hodetelefoner.
  3. Slå hodetelefonvarslinger på eller av.

Du kan også slå på Demp høye lyder for å redusere hodetelefonvolumet automatisk når det overstiger det angitte desibelnivået.

 

Om hodetelefonvarslinger og volum

Hvis du lytter til for høy lyd på hodetelefonene over for lang tid, kan det skade hørselen din. Med hodetelefonvarslinger får du beskjed om lydeksponeringen din har vært høy nok lenge nok til å påvirke hørselen din – for eksempel over 80 desibel (dB) i totalt 40 timer de siste sju dagene.

iPhone, iPod touch eller Apple Watch kan nå varsle deg når du har overskredet 100 % av eksponeringsgrensen på sju dager med bruk av hodetelefoner.* Med disse varslingene får du mer bevissthet rundt lyttevanene dine for å hjelpe deg med å beskytte hørselen din. Når du mottar et varsel, blir du bedt om å skru ned volumet. Når du har mottatt et varsel, blir volumet automatisk satt til et lavere nivå neste gang du kobler til hodetelefonene eller kobler dem til via Bluetooth. Du kan fortsatt skru volumet opp igjen hvis du vil.

*Eksponeringsgrensen på sju dager gjelder bare medielyd. Telefonsamtaler teller ikke med i lydeksponeringen for hodetelefoner.

 

Gjennomgå varslingene dine

  1. Åpne Helse-appen på iPhone eller iPod touch.
  2. Trykk på Bla gjennom-fanen, og trykk deretter på Hørsel.
  3. Trykk på Hodetelefonvarslinger.

Se lydnivåer for hodetelefoner i sanntid

Du kan når som helst sjekke gjeldende lydnivå for hodetelefonene for å sikre at du er innenfor et trygt nivå.

  • På Apple Watch sveiper du opp for å åpne Kontrollsenter, og trykker deretter på Hørsel-symbolet .
  • På iPhone eller iPod touch sveiper du ned fra øverst til høyre på skjermen, og trykker deretter på Hørsel-symbolet

Finn ut mer

Publiseringsdato: