Konfigurer AirPods Max med Mac og andre Bluetooth-enheter

Finn ut hvordan du konfigurerer AirPods Max med Mac, Android-enheten eller en annen Bluetooth-enhet.

Bruk AirPods Max med Mac

Sørg for Macen har macOS Big Sur 11.1 eller nyere.

Hvis du har konfigurert AirPods Max med iPhone og har en Mac som er logget på iCloud med samme Apple-ID, kan det hende at AirPods Max er klare til å brukes med Macen. Hvis den ikke kobler seg til, tar du på deg AirPods Max og klikker på enten Bluetooth-menyen  eller volumkontrollen  i menylinjen på Mac.1 Deretter velger du AirPods Max fra listen.

Hvis du ikke ser AirPods Max i Bluetooth-menyen  eller volumkontrollmenyen , kobler du AirPods Max sammen med Mac:

  1. På Macen velger du Systemvalg fra Apple-menyen () og klikker på Bluetooth .
  2. Sørg for at Bluetooth er på.
  3. Trykk og hold inne Støykontroll-knappen til statuslampen blinker hvitt.
  4. Velg AirPods Max i listen over enheter, og klikk på Koble til.

Bluetooth-alternativer på Mac

Hvis lyden fortsatt spilles av fra høyttalerne på Macen, klikker du på enten Bluetooth-menyen  eller volumkontrollen  på menylinjen og sørger for at AirPods Max er valgt som ut-enhet.

Bruk AirPods Max med en enhet som ikke er fra Apple

Du kan bruke AirPods Max som Bluetooth-hodetelefoner med enheter som ikke er fra Apple. Du kan ikke bruke Siri, men du kan lytte og snakke, og du kan bruke Aktiv støyreduksjon og Lydfremheving. Hvis du vil konfigurere AirPods Max med en Android-telefon eller en annen enhet som ikke er fra Apple,2 følger du denne fremgangsmåten:

  1. På en enhet som ikke er fra Apple, går du til innstillingene for Bluetooth og sørger for at Bluetooth er på.3 Hvis du har en Android-enhet, går du til Innstillinger > Tilkoblinger > Bluetooth.
  2. Trykk og hold inne Støykontroll-knappen til statuslampen blinker hvitt.
  3. Når AirPods Max vises i listen over Bluetooth-enheter, velger du dem.

  1. Hvis du ikke ser volumkontrollen på menylinjen, kan du finne ut hvordan du legger den til.
  2. Det kan være begrenset hvilke AirPods Max-funksjoner du kan bruke, avhengig av hvilken Bluetooth-enhet de er koblet til.
  3. Hvis du ikke finner Bluetooth-innstillingene for enheten, kan du se i brukerhåndboken.
Publiseringsdato: