Hvis en mediefil mangler eller er skadet i Pages, Numbers eller Keynote

Du kan erstatte et manglende eller skadet bilde, en manglende eller skadet film eller en manglende eller skadet lydfil med en kopi av samme fil eller en annen fil.

Du bør erstatte eventuelle skadede eller manglende bilde-, film- eller lydfiler i dokumentet, regnearket eller presentasjonen, spesielt hvis du samarbeider med andre om dokumentet. Hvis dokumentet har manglende eller skadede mediefiler, vises det et vindu med de manglende eller skadede filene når du åpner dokumentet.

Du kan se at en fil er skadet fordi den vises på en bestemt måte i dokumentet:

 • Skadede bilder vises med lavere oppløsning enn originalene.
 • Skadede bilder vises med rutete fyll.
 • Skadede eller manglende videoer vises som plakatrammer som ikke kan spilles av.
 • Skadede lydfiler vises som lydsymboler som ikke kan spilles av. 

Hvis den manglende eller skadede mediefilen er i et delt dokument, må du slutte å dele dokumentet og deretter erstatte bildet.

Erstatte en mediefil på iPhone, iPad eller iPod touch

For manglende eller ødelagte bilder og filmer kan du erstatte filene for å beholde oppsettet i dokumentet. Dette sikrer også at alle deltakere som bruker eldre versjoner av appen, kan fortsette å samarbeide.

 1. I Advarsler-vinduet trykker du på knappen ved siden av advarselen om manglende eller skadet fil for å gå til den aktuelle plasseringen i dokumentet, regnearket eller presentasjonen.
  Hvis du lukket Advarsler-vinduet, trykker du på Mer-knappen og deretter på Vis advarsler.
 2. Trykk på bildet, filmen, varselet om manglende fil, plakatrammen eller andre rester av filen, og trykk deretter på Format-knappen.
 3. Trykk på Bilde eller Film, trykk på Erstatt, og velg deretter bildet eller filmen du vil bruke.

For manglende eller skadede lydfiler sletter du filen, og deretter legger du den til igjen. Hvis du har tatt opp lyd direkte i dokumentet, regnearket eller presentasjonen, sletter du filen, og deretter tar du opp lyden på nytt.

Erstatte en mediefil på Mac

For manglende eller skadede bilder, videoer eller lydfiler kan du erstatte filene for å beholde oppsettet i dokumentet:

 1. I Advarsler-vinduet trykker du på knappen ved siden av advarselen om manglende eller skadet fil for å gå til den aktuelle plasseringen i dokumentet, regnearket eller presentasjonen.
  Hvis du lukket Advarsler-vinduet, velger du Vis > Vis advarsler.
 2. Velg bildet, filmen, varselet om manglende fil, plakatrammen eller andre rester av filen i dokumentet, regnearket eller presentasjonen.
 3. Klikk på Format-knappen , og klikk deretter på Bilde eller Film i inspektøren.
 4. Klikk på Erstatt, finn filen du vil bruke, og klikk deretter på Åpne.

Hvis du har tatt opp lyd direkte i dokumentet, regnearket eller presentasjonen, sletter du filen, og deretter tar du opp lyden på nytt.

Erstatte et bilde på nettet på iCloud.com

Du kan erstatte bildefiler når du bruker Pages, Numbers eller Keynote på nettet på iCloud.com.

 1. Velg bildet i dokumentet, regnearket eller presentasjonen.
 2. Klikk på Format-knappen , og klikk deretter på Bilde i inspektøren.
 3. Klikk på Erstatt, finn filen du vil bruke, og klikk deretter på Velg.
Publiseringsdato: