Hvis du abonnerer på Apple One og bruker en annen Apple-ID for iCloud

Bruker du forskjellige Apple-ID-er for iCloud og medieabonnementer og -kjøp? Hvis du registrerer deg for Apple One, kan du velge hvilken Apple-ID som kan bruke iCloud+-lagringsplassen og -funksjonene.

Apple One kombinerer opptil seks Apple-tjenester i ett brukervennlig abonnement. Når du bare har én Apple-ID, legges alle Apple One-tjenestene automatisk til på den aktuelle kontoen. Men hvis du bruker én Apple-ID for iCloud og en annen for mediekjøp og -abonnementer, blir iCloud-lagringsplassen og -funksjonene som er inkludert i Apple One-abonnementet ditt automatisk tatt i bruk av kontoen du bruker til mediekjøp og -abonnementer. Hvis du vil endre dette, går du til Innstillinger og velger en annen konto.


iPhone som viser to forskjellige kontoer som du kan velge mellom.

Velg Apple-ID-en når du konfigurerer Apple One

Når du registrerer deg for Apple One, kan du bli bedt om å velge hvilken Apple-ID du vil bruke med iCloud+-funksjonene og -lagringsplassen.

  1. I meldingen velger du Endre under Innstillinger.
  2. Velg e-postadressen du vil bruke, og trykk deretter på Bruk denne kontoen. Du må kanskje logge på iCloud på enheten.
  3. Trykk på Bekreft. 

Bruk iCloud+-funksjoner og -lagringsplassen på en annen Apple-ID

Du kan når som helst gå til Innstillinger og velge hvilken Apple-ID du vil bruke med iCloud+-funksjonene og -lagringsplassen som følger med Apple One.

  1. Gå til Innstillinger.
  2. Trykk på navnet ditt, og trykk deretter på Abonnementer.
  3. Trykk på Apple One, og trykk deretter på Administrer iCloud-lagringskontoer.
  4. Velg e-postadressen du vil bruke, og trykk deretter på Bruk denne kontoen.
  5. Trykk på Bekreft.

Finn ut mer

  • Hvis du allerede betaler for iCloud+ og legger til iCloud-lagringen som følger med Apple One i Apple-ID-en du bruker med iCloud, erstattes det nåværende lagringsabonnementet av lagringsplassen som følger med Apple One. Det eksisterende iCloud+-abonnementet avsluttes.
  • Hvis du bruker iCloud+-funksjonene og -lagringsplassen som er inkludert i Apple One på kontoen du bruker for iCloud, og deretter oppgraderer iCloud+-abonnementet ditt på et senere tidspunkt, flyttes lagringsplassen som er inkludert i Apple One tilbake til Apple-ID-en du bruker til mediekjøp og -abonnementer.
Publiseringsdato: