Finn ut hvordan du sender AirPods Max til Apple ved bruk av ekspressutskiftingstjenesten fra Europa

Slik sender du AirPods Max tilbake til Apple etter at du har fått en erstatning.

Send AirPods Max til Apple

  1. Hvis returadresselappen er inkludert, fester du den utenpå emballasjen. Pass på at returadresselappen skjuler hele den gamle adresselappen, eller at du fjerner den gamle adresselappen før du fester den nye adresselappen. 
  2. Hvis det følger med en handelsfaktura, fester du den utenpå emballasjen. Hvis du ikke fester handelsfakturaen utenpå emballasjen, kan det føre til at pakken ikke kan leveres. Handelsfakturaer er bare et krav i enkelte europeiske land.
  3. Finn navnet til transportøren på etiketten (eller et annet sted på emballasjen), og gå til nettstedet deres for å avtale henting eller finne et leveringssted. Kunder i Russland må avtale henting på nettet.
  4. Be transportøren om en kvittering for henting.
  5. Sjekk at Apple har mottatt produktet om noen få dager.

© 2022 Apple Inc. Med enerett. Apple, Apple-logoen og iTunes er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land og regioner. AppleCare er et tjenestemerke (service mark) som tilhører Apple Inc., registrert i USA og andre land og regioner. Andre produkt- og firmanavn nevnt her kan være varemerker for sine respektive selskaper.

Publiseringsdato: