Slik sender du AirPods Max til Apple med ekspressutskiftingstjenesten fra USA og Canada

Slik sender du AirPods Max tilbake til Apple etter at du har fått en erstatning.

Send AirPods Max til Apple

  1. Finn navnet på transportøren på returadresselappen.
  2. Besøk nettstedet til transportøren for å avtale henting eller finne et innleveringssted.
  3. Få kvittering fra transportøren.
  4. Sjekk statusen for serviceforespørselen din.

© 2022 Apple Inc. Med enerett. Apple, Apple-logoen og iTunes er varemerker for Apple Inc., registrert i USA og andre land og regioner. AppleCare er et tjenestemerke (service mark) som tilhører Apple Inc., registrert i USA og andre land og regioner. Andre produkt- og firmanavn nevnt her kan være varemerker for sine respektive selskaper.

VIKTIG INFORMASJON TIL FORBRUKERE I CALIFORNIA

1. Serviceforhandleren skal gi kunden et skriftlig prisoverslag for reparasjonen, som påkrevd i henhold til del 9844 av California Business and Professions Code, og serviceforhandleren kan ikke ta betalt for utført arbeid eller leverte deler utover dette prisoverslaget uten å få samtykke fra kunden først. Hvis det spesifiseres skriftlig, kan reparasjonsforhandleren kreve en rimelig avgift for utførte tjenester for å fastslå hva feilen består i, for å kunne utstede et skriftlig prisoverslag for reparasjonen. Ta kontakt med Bureau of Electronic and Appliance Repair, Department of Consumer Affairs, Sacramento, CA 95814, USA for mer informasjon. 

2. Kjøpere av dette produktet i California har rett til å få utført service og reparasjon på dette produktet i garantiperioden. Garantiperioden forlenges med det antallet hele dager som produktet har vært ute av kundens besittelse fordi det har vært til reparasjon under garantien. Hvis det eksisterer en mangel i garantiperioden, utløper ikke garantiperioden før mangelen er utbedret. 

Garantiperioden blir også forlenget hvis garantireparasjonen ikke har blitt utført på grunn av forsinkelser som skyldes omstendigheter utenfor kjøperens kontroll, eller hvis garantireparasjonen ikke utbedret mangelen og kjøperen varsler produsenten eller selgeren om den mislykkede reparasjonen innen 60 dager etter at reparasjonen ble fullført. 

Hvis mangelen ikke har blitt utbedret etter et rimelig antall forsøk, kan kjøperen returnere produktet og få det erstattet eller refundert. I begge tilfeller kan et rimelig beløp trekkes fra for bruk. Tidsforlengelsen påvirker ikke beskyttelsene eller rettsmidlene kjøperen har etter andre lover. 

Publiseringsdato: