Bruk Skoletid på Apple Watch

Bruk Skoletid for å angi timeplanbaserte grenser for barnets Apple Watch, eller bruk det på din egen klokke når du trenger å konsentrere deg.

Dette trenger du

For å bruke Plan for skoletid på barnets Apple Watch må du først konfigurere Apple Watch med Familiekonfigurering. Dette krever Apple Watch Series 4 eller nyere med mobilnett* eller Apple Watch SE med mobilnett, med watchOS 7 eller nyere. Du trenger også en iPhone 6s eller nyere med iOS 14 eller nyere til den første konfigureringen av klokken. 

For å bruke Skoletid på din egen Apple Watch trenger du watchOS 7 eller nyere.

Slik stiller du inn en Plan for skoletid

  1. Åpne Watch-appen på iPhone. Trykk på Alle klokker, og trykk på klokken til barnet ditt.
  2. Trykk på Ferdig, og trykk på Skoletid.
  3. Slå på Skoletid, og trykk på Rediger timeplan.
  4. Velg hvilke dager og klokkeslett du vil at Skoletid skal være aktiv.
  5. Trykk på Legg til klokkeslett hvis du vil konfigurere mer enn én timeplan på samme dag. Du kan for eksempel konfigurere en timeplan for skoletimer på morgenen og en annen for skoletimer etter lunsj.

For å endre Plan for skoletid åpner du Watch-appen på iPhone og trykker på informasjonsknappen  ved siden av den administrerte klokken. Trykk på Skoletid og deretter på Rediger timeplan.

Gå ut av Skoletid midlertidig

Barnet ditt kan gå ut av Skoletid midlertidig for å gjøre ting som å sjekke meldinger. For å gå ut av Skoletid, drei Digital Crown og trykk på Avslutt for å bekrefte.

Hvis en Plan for skoletid er aktiv, gjenopptas Skoletid-modus automatisk.

Se Skoletid-rapporter

Start- og sluttidspunktene for alle midlertidige Skoletid-avslutninger rapporteres i Watch-appen på iPhonen din. For å se når Skoletid ble avsluttet, åpne Watch-appen, trykk på Alle klokker, trykk på barnets Apple Watch, og trykk på Skoletid.

Rapporten vises også på barnets Apple Watch. For å se den åpner du Innstillinger-appen på klokken til barnet og trykker på Skoletid.

Konsentrer deg med Skoletid på Apple Watch

Du kan bruke Skoletid på din egen klokke når du trenger å konsentrere deg. Du kan bruke Skoletid som et alternativ til Ikke forstyrr eller Kinomodus når du vil dempe varslinger og enkelt sjekke klokkeslettet med færre visuelle distraksjoner.

Først legger du til Skoletid-knappen i Kontrollsenter:

  1. Trykk og hold inne nederst på skjermen på Apple Watch, og sveip deretter opp for å se Kontrollsenter.
  2. Rull ned til bunnen, og trykk på Rediger.
  3. Trykk på Legg til-knappen  på Skoletid-knappen , og trykk deretter på Ferdig.

Trykk på Skoletid-knappen i Kontrollsenter for å slå den på. For å gå ut igjen, drei Digital Crown og trykk på Avslutt for å bekrefte.

Publiseringsdato: