Lag en oversikt over Keynote-presentasjonen

Finn ut hvordan du bruker oversiktsvisning i Keynote på iPhone, iPad og Mac.

Du kan bruke oversiktsvisning i Keynote for raskt å få ideene dine inn i en presentasjon. Du kan angi titler, legge til punkter og omorganisere alle lysbildene. Du kan når som helst gå ut av oversiktsvisningen for å gjøre ytterligere endringer i presentasjonen, som å endre rekkefølgen. 

Lag en oversikt i Keynote på iPhone og iPad

 1. presentasjonsoversikten trykker du på Legg til-knappen  øverst på skjermen. Hvis du for øyeblikket redigerer en presentasjon, trykker du på Presentasjoner-knappen  for å åpne presentasjonsoversikten.
 2. Trykk på Start en oversikt.
 3. Skriv inn en tittel for det første lysbildet.
 4. For å opprette et nytt lysbilde trykker du på Nytt lysbilde-knappen , eller trykk på returtasten to ganger.
 5. For å legge til undertekster eller punkter i et lysbilde trykker du på et lysbilde, og deretter trykker du på returtasten på tastaturet.
 6. For å omorganisere et lysbilde trykker og holder du på et miniatyrbilde av lysbildet, og deretter drar du det til en ny plassering. Du kan endre innrykknivået til et lysbilde eller et punkt med knappene Innrykk  og Utrykk .
 7. For å endre lysbildelayouten trykker du på Format-knappen, og deretter velger du et nytt oppsett.
 8. For å lukke oversiktsvisningen trykker du på Vis alternativer-knappen  eller Mer-knappen , og deretter trykker du på Lysbildevisning eller Lysbord. Eller dobbelttrykk på miniatyrbildet av et lysbilde.

Når du har laget oversikten, kan du gå ut av oversiktsvisningen for å justere ting som lysbildelayout og rekkefølge.  


Opprett en oversikt i Keynote på Mac

 1. Åpne Keynote, velg et tema, og klikk deretter på Opprett.
 2. Velg Vis > Oversikt.
 3. Skriv inn en tittel på lysbildet i venstre sidepanel. 
 4. For å opprette et nytt lysbilde klikker du på Legg til lysbilde, eller du kan velge et lysbilde og trykke på returtasten på tastaturet.
 5. For å legge til punkter i et lysbilde velger du et lysbilde, trykker på returtasten, og deretter trykker du på tabulatortasten. 
 6. For å endre innrykknivået til et lysbilde eller et punkt velger du et lysbilde eller et punkt, og deretter trykker du på tabulatortasten eller Skift + tabulatortasten på tastaturet.
 7. For å omorganisere et lysbilde drar du et lysbilde eller et punkt til en ny plassering i sidepanelet.
 8. For å lukke oversiktsvisningen klikker du på Vis-knappen , og deretter velger du et annet visningsalternativ.

Når du har laget oversikten, kan du gå ut av oversiktsvisningen for å justere ting som lysbildelayout og rekkefølge. 


Publiseringsdato: