Slik finner du serienummeret til en AirTag

For å finne serienummeret til en AirTag kan du bruke Hvor er?-appen, holde en NFC-kompatibel smarttelefon inntil den eller se under batteriet.

Bilde av kart med AirTag-plassering 

Sjekk i Hvor er?-appen

 1. Åpne Hvor er?-appen.
 2. Trykk på Objekter.
 3. Finn AirTagen og trykk på navnet på AirTagen.
 4. Serienummeret vises under navnet.

Bilde av AirTag-serienummeret 

Hold AirTagen nær smarttelefonen din

 1. Trykk på og hold toppen av iPhonen eller den NFC-kompatible smarttelefonen1 mot den hvite siden av AirTagen.
 2. Trykk på varselet som vises.
 3. Det åpnes en nettside hvor du kan se serienummeret.

 


Du finner serienummeret under batteriet.

Se under batteriet

 1. Trykk inn det polerte batteridekselet i rustfritt stål på AirTagen, og roter mot klokken til dekselet slutter å rotere.
 2. Ta av dekselet, og ta ut batteriet.2
 3. Finn serienummeret som er trykt på innsiden av AirTagen. 
 4. Sett batteriet inn igjen med den positive siden opp. Når du hører en lyd, betyr det at batteriet er koblet til.
 5. Sett dekselet på igjen ved å innrette de tre flikene på dekselet med de tre sporene på AirTagen.
 6. Trykk ned på dekselet.
 7. Roter dekselet med klokken til det slutter å rotere.

 

1. Hvis du ikke har en iPhone, kan det være at NFC-leseren på smarttelefonen din er på et annet sted.
2. Advarsel: AirTagen, batteridekselet og batteriet kan utgjøre kvelningsfare eller forårsake andre skader på små barn. Oppbevar disse gjenstandene utilgjengelig for små barn.

Publiseringsdato: