Legg til og fjern personer i gruppetekstmeldinger på iPhone, iPad eller iPod touch

Finn ut hvordan du legger til og fjerner personer i gruppetekstmeldinger på iPhone, iPad eller iPod touch.

 

  • Du kan legge til noen i en gruppe iMessage så lenge det er tre eller flere personer i gruppen og alle bruker en Apple-enhet, som en iPhone, iPad eller iPod touch. For å fjerne noen trenger du fire eller flere personer i gruppen, og alle må bruke en Apple-enhet.
  • Du kan ikke legge til eller fjerne personer i grupper for SMS/MMS-meldinger, og du kan ikke legge til eller fjerne noen hvis vedkommende ikke bruker en Apple-enhet. Les om forskjellen mellom iMessage-meldinger og SMS/MMS-meldinger.

 

iPhone som viser hvordan du legger til noen i en gruppetekstmelding. 

Slik legger du til noen i en iMessage-gruppe

  1. Trykk på iMessage-gruppesamtalen du vil legge noen til i.
  2. Trykk på gruppesymbolene øverst i tråden.
  3. Trykk informasjonsknappen , bla nedover og trykk på Legg til kontakt .
  4. Skriv inn kontakten du vil legge til, og trykk på Ferdig.

Hvis du vil legge til noen i en gruppetekstmelding som ikke bruker en Apple-enhet, må du opprette en ny gruppe for SMS/MMS-meldinger, siden du ikke kan legge til disse personene i en iMessage-gruppe. Du kan ikke legge til noen i en meldingssamtale du allerede har med bare én annen person.

iPhone som viser hvordan du fjerner noen fra en gruppetekstmelding.

Slik fjerner du noen fra en iMessage-gruppe

  1. Trykk på iMessage-gruppen med kontakten du vil fjerne.
  2. Trykk på gruppesymbolene øverst i tråden.
  3. Trykk på Info-knappen , og sveip deretter til venstre over navnet til personen du vil fjerne.
  4. Trykk på Fjern, og deretter på Ferdig.

Du kan bare fjerne noen hvis gruppen har fire eller flere personer og alle bruker en Apple-enhet, for eksempel en iPhone, iPad eller iPod touch.

Vil du fjerne deg selv fra en gruppetekstmelding? Finn ut hvordan du demper varslingene fra en gruppetekstmelding eller forlater samtalen i Meldinger-appen.

Publiseringsdato: