Bruk vanlige uttrykk i Numbers på iPhone, iPad, iPod touch, Mac og på nettet på iCloud.com

Kombiner REGEX og REGEX.EXTRACT med andre funksjoner i Numbers for å bringe kraften og fleksibiliteten til regulære uttrykk til regnearkberegningene dine.

Regulære uttrykk er sett med tegn som brukes til å definere søkemønstre. Du kan kombinere enkle grupperinger av disse tegnene for å lage sofistikerte regler, som hjelper deg med å finne verdier i tekststrenger. Numbers 10.1 inneholder to funksjoner for regulære uttrykk, REGEX og REGEX.EXTRACT, som du kan kombinere med disse funksjonene for å søke, finne treff og erstatte data i tabeller:

 • FIND
 • SEARCH
 • SUBSTITUTE
 • TEXTAFTER
 • TEXTBEFORE
 • TEXTBETWEEN
 • COUNTMATCHES
 • AVERAGEIF
 • AVERAGEIFS
 • COUNTIF
 • COUNTIFS
 • IF
 • IFS
 • MINIFS
 • MAXIFS
 • SUMIF
 • SUMIFS
 • MATCH
 • XMATCH
 • LOOKUP
 • VLOOKUP
 • HLOOKUP
 • XLOOKUP

 

Publiseringsdato: