Hvis iPaden ikke lades

Finn ut hva du må gjøre hvis batteriet i iPaden ikke lades, hvis det lades langsomt, eller hvis du ser en varselmelding.

Koble til strøm

Følg denne fremgangsmåten for å lade iPaden:

  1. Koble iPaden til USB-kabelen som følger med.
  2. Koble til en av disse strømkildene:

Stikkontakt

Koble USB-ladekabelen til en USB-strømadapter, og plugg deretter adapteren i stikkontakten.

Datamaskin

Koble ladekabelen til en USB 2.0- eller 3.0-port på en datamaskin som er på og ikke i dvalemodus.* Ikke bruk USB-portene på tastaturet til datamaskinen.

Strømtilbehør

Koble kabelen til en strømforsynt USB-hub, en dokkingstasjon eller annet Apple-sertifisert tilbehør.

 

Mens enheten lades, ser du et lyn ved siden av batterisymbolet på statuslinjen  eller et stort batterisymbol på låseskjermen.

* Noen datamaskiner har kanskje ikke nok strøm til å lade iPaden, eller de kan lade iPaden sakte. Bruk om nødvendig en USB-strømadapter og koble adapteren til veggen.

Hvilke av disse beskriver iPad-ladeproblemet ditt?

Publiseringsdato: