Bruk videoer fra nettet i Pages, Numbers og Keynote

Spill av YouTube- og Vimeo-videoer direkte i dokumentene, regnearkene og presentasjonene dine på iPhone, iPad, iPod touch og Mac.

Kopier internettadressen (URL-adressen) til en video fra YouTube- eller Vimeo-nettstedet, og legg den til i dokumentet. Du og dem du har delt dokumentet med, kan spille av videoen direkte i dokumentet. Det kreves en internettilkobling for å spille av videoen.

Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig i alle land eller regioner.

Legg til en video fra nettet på iPhone eller iPad

 1. Kopier nettadressen til videoen:
  • Hvis du bruker en nettleser, for eksempel Safari, finner du videoen på YouTube- eller Vimeo-nettstedet, trykker på URL-adressen i adressefeltet øverst på siden, trykker på den igjen og trykker på Kopier. Forsikre deg om at hele koblingen er merket, for eksempel «https://youtu.be/nnZeDt2c8Yo».
  • Hvis du har YouTube- eller Vimeo-appen installert på enheten din, finn videoen, trykk på delingsknappen på videoen, og trykk deretter på Kopier kobling.
 2. I Pages, Numbers eller Keynote trykker du på dokumentet der du vil at videoen skal vises. I Keynote må du påse at du er i lysbildevisning.
 3. Trykk på Sett inn-knappen , trykk på Media-knappen , og trykk deretter på Nettvideo.
 4. Trykk i feltet Angi URL, og trykk deretter på Lim inn. 
 5. Trykk på Sett inn.*

For å se videoen trykker du på Spill av-knappen  på videoen i dokumentet. Du må kanskje trykke på Spill av igjen. Du kan se videoen i redigeringsvisning eller lesevisning.

Du kan dra videoen rundt på siden for å flytte den, og endre størrelse på, plassere og justere videoen slik du kan med andre objekter. Du kan også legge til titler og bildetekster i videoen.

* Noen nettadresser som er kopiert fra Vimeo-appen, fungerer kanskje ikke. For å kopiere nettadressen hvis du har Vimeo-appen installert, søk etter videoen ved hjelp av en nettleser, trykk og hold på videoen i søkeresultatene, og trykk deretter på Kopier. Du kan deretter legge til videoen i dokumentet.

Legg til titler og bildetekster

 1. Trykk på videoen i dokumentet, og trykk deretter på Format-knappen .
 2. Trykk på Nettvideo, trykk på Tittel og bildetekst, og slå deretter på alternativene du ønsker.
 3. Dobbelttrykk på plassholderteksten, og skriv deretter tittelen eller bildeteksten. Hvis teksten ikke passer, drar du valghåndtakene i tekstboksen. Hvis du ikke ser valghåndtakene, trykker du utenfor boksen og klikker deretter på teksten én gang.


Legg til video fra nettet på Mac

 1. Kopier nettadressen til videoen i en nettleser, for eksempel Safari:
  • Finn videoen på YouTube- eller Vimeo-nettstedet.
  • Merk hele nettadressen i adressefeltet, for eksempel «https://youtu.be/nnZeDt2c8Yo».
  • Velg Rediger > Kopier.
 2. I Pages, Numbers eller Keynote klikker du på dokumentet der du vil at videoen skal vises.
 3. Klikk på Media-knappen  på verktøylinjen, og velg deretter Nettvideo. 
 4. Velg Rediger > Lim inn, og klikk deretter på Sett inn.
  Støttede videokoblinger som limes inn i dokumentet eller regnearket ditt, settes inn som nettvideoer som standard. Hvis du vil endre denne innstillingen, velger du Sider eller Tall >Innstillinger, og fjern deretter avmerkingen i boksen ved siden av "Lim inn YouTube- og Vimeo-koblinger som nettvideoer."

For å se videoen klikk på avspillingsknappen  på videoen i dokumentet. Du må kanskje klikke på Spill av igjen.

Du kan dra videoen rundt på siden for å flytte den, og endre størrelse på, plassere og justere videoen slik du kan med andre objekter. Du kan også legge til titler og bildetekster i videoen.

Legg til titler og bildetekster på Mac

 1. Velg videoen, klikk på Format-knappen , og klikk deretter Nettvideo i inspektøren.
 2. Velg alternativene du vil bruke.
 3. Dobbeltklikk på plassholderteksten, og skriv inn tittelen eller bildeteksten.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: