Bruk lesevisning i Pages, Numbers og Keynote

Bruk lesevisning i Pages, Numbers eller Keynote på iPhone, iPad og iPod touch for å se et dokument uten å redigere det utilsiktet.

Slå på lesevisningen

Du kan bruke lesevisning for å unngå å flytte objekter utilsiktet eller få opp tastaturet mens du viser, ruller og samhandler med tekst og objekter. Lesevisning minimerer kontrollene til akkurat det du trenger for å se innholdet og utføre visse oppgaver. 

For å slå på lesevisningen trykker du på lesevisningsknappen øverst til høyre på skjermen. Hvis du ikke ser lesevisningsknappen, trykker du på Mer-knappen og deretter på Stopp redigering.

 Mens du er i lesevisning, klikker du på Mer-knappen for å gjøre noen andre ting med dokumentet:

  • Del dokumentet
  • Eksporter dokumentet
  • Skriv ut dokumentet

I lesevisning i Pages kan du slå sidenavigatoren, tosidevisningen eller ordtellingen av eller på. Trykk på Vis alternativer-knappen eller Mer-knappen (avhengig av enheten din) for å få tilgang til disse funksjonene.

I lesevisning i Keynote kan du spille av presentasjonen.

Rediger et dokument

For å redigere et dokument trykker du på Rediger-knappen på verktøylinjen.

Du kan også begynne å redigere hvis du har valgt tekst, et objekt eller en tabell mens du er i lesevisning:

  • Dobbelttrykk på tekst, og trykk deretter på Rediger i menyen som vises.  
  • Trykk og hold på et objekt eller en tabell, og trykk deretter på Rediger i menyen som vises.


Åpne og del dokumenter i lesevisningen

Etter at du har oppdatert til Pages, Numbers eller Keynote 10.1 på enheten, åpnes de eksisterende dokumentene i lesevisning. Bare trykk på Rediger-knappen på verktøylinjen for å begynne å redigere dokumentet.

Del dokumenter

Når noen deler et dokument med deg, åpnes det i lesevisningen første gang du åpner dokumentet. Når noen deler et dokument med andre, åpnes det i lesevisningen første gang de åpner dokumentet. 

Åpne dokumenter på nytt

Når du åpner et dokument på nytt, åpnes det slik du forlot det – i lese- eller redigeringsvisning. 

Publiseringsdato: