Bruk lesevisning i Pages, Numbers og Keynote

Bruk lesevisning i Pages, Numbers eller Keynote på iPhone, iPad og iPod touch for å se et dokument uten å redigere det utilsiktet.

Slå på lesevisningen

Du kan bruke lesevisning for å unngå å flytte objekter utilsiktet eller få opp tastaturet mens du viser, ruller og samhandler med tekst og objekter. Lesevisning minimerer kontrollene til akkurat det du trenger for å se innholdet og utføre visse oppgaver. 

For å slå på lesevisningen trykker du på lesevisningsknappen øverst til høyre på skjermen. Hvis du ikke ser lesevisningsknappen, trykker du på Mer-knappen og deretter på Stopp redigering.

Her er noen ting du kan gjøre mens du leser:

  • For å dele, eksportere eller skrive ut dokumentet i Pages, Numbers og Keynote trykker du på Mer-knappen .
  • For å slå kommentarer av eller på i Pages, Numbers og Keynote trykker du på Mer-knappen og deretter på Innstillinger.
  • For å slå sidenavigatoren, visningen på to sider og ordtelling på eller av i Pages trykker du på Mer-knappen på iPhone eller iPad, eller trykker på Visningsalternativer-knappen  på iPad.
  • For å vise eller skjule merknader i Pages på iPad trykker du på Visningsalternativer-knappen.
  • I Keynote kan du spille av presentasjonen i lesevisning.

 

Rediger et dokument

For å redigere et dokument trykker du på Rediger-knappen på verktøylinjen.

Du kan også begynne å redigere hvis du har valgt tekst, et objekt eller en tabell mens du er i lesevisning:

  • Dobbelttrykk på tekst, og trykk deretter på Rediger i menyen som vises.  
  • Trykk og hold på et objekt eller en tabell, og trykk deretter på Rediger i menyen som vises.


Åpne og del dokumenter i lesevisningen

Etter at du har oppdatert til Pages, Numbers eller Keynote 10.1 eller nyere på enheten, åpnes de eksisterende dokumentene i lesevisning. Bare trykk på Rediger-knappen på verktøylinjen for å begynne å redigere dokumentet. 

Hvis du vil at dokumenter alltid skal åpnes i redigeringsvisningen når de først åpnes på enheten, trykker du på Mer-knappen, trykker på Innstillinger, trykker på Redigering, og deretter slår du på «Åpne i redigeringsvisning».

Del dokumenter

Når noen deler et dokument med deg, åpnes det i lesevisningen første gang du åpner dokumentet. Når noen deler et dokument med andre, åpnes det i lesevisningen første gang de åpner dokumentet. 

Åpne dokumenter på nytt

Når du åpner et dokument på nytt, åpnes det slik du forlot det – i lese- eller redigeringsvisning. 

Publiseringsdato: