Hvis du deler en fil med en administrert Apple-ID og brukeren ikke ser den,

Hvis du deler en fil med en administrert Apple-ID og brukeren ikke ser den, kan du endre filnavnet.

Du kan dele filer med andre administrerte Apple-ID-er i Apple School Manager eller Apple Business Manager-organisasjonen. Hvis du deler en fil med en annen administrert Apple-ID og brukeren ikke kan se eller åpne filen, kan du endre filnavnet.

Publiseringsdato: