Skriv og svar på e-postmeldinger i Mail på Macen

Finn ut hvordan du skriver, svarer på og videresender e-postmeldinger i Mail-appen.

Skriv og send en e-postmelding

 1. Klikk på Ny melding i verktøylinjen i Mail. Eller velg Ny melding fra Fil-menyen.
 2. Adresser meldingen din ved å oppgi et navn, en e-postadresse eller et gruppenavn i Til-feltet.
 3. Skriv et emne i det oppgitte feltet, og skriv deretter meldingen i brødteksten nedenfor.
 4. Bruk knappene øverst i meldingsvinduet for å legge til emoji , legge til et vedlegg , endre skrifttype og format på meldingen, med mer.
 5. Klikk på Send for å sende meldingen.

Hvis du lukker en melding uten å sende den, blir du spurt om du vil lagre meldingen som et utkast. Utkast lagres i Utkast-mappen i sidepanelet.

 


Svare på en melding, eller videresend den

 • Hvis du vil svare avsenderen, klikker du på Svar i verktøylinjen.
 • For å svare alle i en gruppe-e-post, klikker du på Svar alle .
 • Hvis du vil videresende meldingen til en ny mottaker, klikker du på Videresend .

Når meldingen er klar til å sendes, klikker du på Send .

 


Legg til merking i vedlegg

Bruk merking for å tegne eller skrive på vedlagte PDF-filer eller bilder. Etter at du har lagt ved vedlegget i meldingen, klikker du på menysymbolet i øvre høyre hjørne av vedlegget, og velg deretter Merking. Merking-vinduet inneholder verktøy som disse:

 • Skisse : Lag frihåndstegninger.
 • Figurer : Legg til figurer som firkanter, sirkler, linjer og piler. Bruk Zoom til å forstørre og henlede oppmerksomheten mot en del av et vedlegg.
 • Tekst : Legg til tekst.
 • Signer : Legg til signaturen din.

Merking-visning


Publiseringsdato: